• top-left-sky-scraper
 • pvi-insurance
 • vietsovpetro
 • rusvietpetro
 • gazprom
 • rosneft
 • exxon-mobil
general electric trung thau cung cap tuabin gio khong lo cho orsted

General Electric trúng thầu cung cấp tuabin gió khổng lồ cho Orsted

Tập đoàn Orsted của Đan Mạch đã chọn GE làm nhà cung cấp tuabin gió cho hai trong số các trang trại điện gió ngoài khơi nước Mỹ và sẽ là nhà khai thác đầu ...
 • petronas
 • chevron
 • total
 • bp
 • conocophilips
 • shell