• top-left-sky-scraper
  • pvi-insurance

Arập Saudi “đánh bài liều” khi mất doanh thu từ dầu mỏ

Riyadh đã đưa ra một quyết định mạo hiểm khi chi hơn 40 tỷ đô la từ kho dự trữ vàng và ngoại hối của mình để mua tài sản ...
  • vietsovpetro
  • rusvietpetro
  • gazprom
  • rosneft
  • exxon-mobil
murphy oil dieu chinh chuong trinh khoan va ngan sach dau tu trong nam 2020

Murphy Oil điều chỉnh chương trình khoan và ngân sách đầu tư trong năm 2020

Tập đoàn Murphy Oil cho biết đã điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào các tài sản ở nước ngoài xuống còn 335 triệu USD, trong đó 94% phần vốn được dành cho các dự án ở Vịnh Mexico
  • petronas
  • chevron
  • bp
  • conocophilips