• top-left-sky-scraper
  • pvi-insurance
  • vietsovpetro
  • rusvietpetro
  • gazprom
  • rosneft
  • exxon-mobil
gia dau sup do he luy nhan tien

Giá dầu sụp đổ - Hệ lụy nhãn tiền

Cuộc khủng hoảng giá dầu do dịch Covid-19 và cuộc chiến giá dầu giữa Nga và OPEC đã ảnh hưởng rất mạnh đến các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ ...
  • petronas
  • chevron
  • bp
  • conocophilips