Eni phát hiện dầu khí tại Algeria

15:05 | 22/03/2022

|
(PetroTimes) - Vào tháng 12 năm 2021, Eni và Sonatrach của Algeria đã ký một Biên bản ghi nhớ để tăng thêm khoảng 135 triệu thùng dầu tương đương thông qua các nguồn tài nguyên bổ sung trong lưu vực Berkine.
Eni phát hiện dầu khí tại Algeria

Mới đây, Công ty hydrocacbon quốc gia ở Algeria và đối tác của họ là tập đoàn năng lượng Eni của Ý thông báo rằng họ đã tìm thấy khoảng 140 triệu thùng dầu thô và khí đồng hành, trong khu nhượng quyền Zemlet El Arbi ở lưu vực Berkine, phía đông Algeria.

Khám phá được thực hiện thông qua giếng thăm dò HDLE-1. Việc khoan giếng này nằm trong chiến dịch 5 giếng thăm dò trên khu nhượng quyền Zemlet El Arbi. Kết quả kiểm tra cho thấy phát hiện này có sản lượng dầu thô 7.000 thùng/ngày và khí đồng hành 140.000 m3/ngày.

Một giếng thăm dò thứ hai được gọi là HDLE-2 sẽ được khoan vào tháng 4 năm 2022 để đánh dấu sự tiếp tục của chiến dịch khoan và giúp xác định tiềm năng bổ sung trong khu nhượng quyền Zemlet El Arbi.

Giai đoạn phát triển của dự án được công bố bắt đầu vào quý 3 năm 2022. Việc thăm dò lưu vực Berkine bắt đầu vào những năm 1990 và dẫn đến việc phát hiện ra hơn hai tỷ thùng dầu có thể thu hồi cho đến nay.

Các công ty liên quan đến lưu vực này đang theo đuổi chiến lược thăm dò nhằm ưu tiên các khu vực gần với các cơ sở đã có sẵn. Họ muốn kiếm tiền từ những khám phá được thực hiện nhanh hơn.

Cuộc chiến ở Ukraine: Eni thay đổi lịch trình chuyển đổi năng lượngCuộc chiến ở Ukraine: Eni thay đổi lịch trình chuyển đổi năng lượng
Tài sản dầu khí của các công ty nước ngoài tại Nga: muốn rời mà không thể rútTài sản dầu khí của các công ty nước ngoài tại Nga: muốn rời mà không thể rút
BP và Eni thành lập liên doanh năng lượng lớn nhất ở AngolaBP và Eni thành lập liên doanh năng lượng lớn nhất ở Angola

Nh.Thạch

AFP