Zarubezneft gọi thầu thiết bị cho mỏ dầu tại Khu tự trị Yamal-Nenetxki

17:01 | 11/02/2020

|
Zarubezneft đã mua lại mỏ dầu nằm trên bán đảo Yamal vào năm 2016.