Senegal: Doanh thu từ dầu khí trong tương lai sẽ không đủ để chuyển đổi nền kinh tế

15:54 | 21/01/2022

|
(PetroTimes) - Năm 2023 và 2024, Senegal sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên. Trong báo cáo “Quản lý nguồn thu từ dầu và khí đốt ở Senegal” của Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NRGI), doanh thu từ việc bán các loại nhiên liệu này sẽ chiếm trung bình 1,5% GDP trong 25 năm tới.
Senegal: Doanh thu từ dầu khí trong tương lai sẽ không đủ để chuyển đổi nền kinh tế

Sứ mệnh của NRGI là thúc đẩy việc cải thiện quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới, nhằm kích thích sự phát triển bền vững.

Mặc dù nguồn thu này là đáng kể, nhưng tổ chức có trụ sở tại New York cho rằng không đủ để tạo ra tác động chuyển đổi đối với nền kinh tế Senegal. Theo một báo cáo của IMF công bố vào tháng 1 năm 2019 và có tựa đề: "Senegal: Các vấn đề được lựa chọn: Tài nguyên thiên nhiên ở Senegal Trước và Sau những Khám phá Dầu khí Gần đây”, lưu ý rằng doanh thu trung bình từ ngành công nghiệp khai thác ở các nước châu Phi chiếm khoảng 15% GDP của các nước này trong giai đoạn 2006-2014.

Tuy nhiên, NRGI chỉ ra rằng nếu quản lý tốt các khoản thu này, chúng có khả năng cải thiện đáng kể mức sống của người dân. Về điều này, tổ chức đề nghị chính phủ Senegal từ bỏ kế hoạch nhằm đầu tư nguồn thu từ việc khai thác hydrocacbon vào quỹ tài sản có chủ quyền và quỹ bình ổn.

“Chúng tôi cho rằng các nhà chức trách nên xem xét tập trung đầu tư vào nguồn thu tài nguyên thiên nhiên ở cấp quốc gia và chuyển các khoản đầu tư này thông qua ngân sách chung, nhằm tăng cường kiểm soát tài chính công”, báo cáo của NRGI viết.

Về việc chia sẻ một phần doanh thu với các cộng đồng địa phương trong các khu vực sản xuất, đặc biệt là các cộng đồng ngư dân, NRGI đề xuất một cách tiếp cận mới đối với các cơ quan chức năng. Điều này bao gồm việc tập trung vào việc bù đắp các tác động tiêu cực của hoạt động khai thác, thông qua các kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của các dự án.

Senegal phản đối việc ngừng cung cấp tài chính cho phát triển dầu khíSenegal phản đối việc ngừng cung cấp tài chính cho phát triển dầu khí
Nigeria sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ khai thác dầu với SenegalNigeria sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ khai thác dầu với Senegal
CNOOC tìm kiếm đối tác tại Gabon và SenegalCNOOC tìm kiếm đối tác tại Gabon và Senegal

Nh.Thạch

AFP