SDX Energy khởi động chiến dịch khoan thăm dò lớn ở Maroc

09:17 | 06/05/2021

|
(PetroTimes) - Hai tháng sau khi được gia hạn đến năm 2021 thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động khu vực Tây Gharib ở Maroc, SDX Energy đã khởi động các hoạt động phát triển bổ sung trên địa điểm này.
SDX Energy khởi động chiến dịch khoan thăm dò lớn ở Maroc

Như đã công bố lịch năm 2021, công ty dầu khí SDX Energy của Anh đã bắt đầu chiến dịch khoan 3 giếng ở Maroc. Cần lưu ý rằng các điều khoản của hợp đồng khoan có thể nâng số lượng giếng này lên 5 giếng.

Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch sẽ kết thúc vào tháng Bảy tới và giai đoạn thứ hai vào tháng Chín/tháng Mười. Lượng khí đốt ở khu vực Tây Gharib ước tính tổng trữ lượng là 1,8 tỷ feet khối, công ty SDX Energy kiểm soát 75%.

Giếng đầu tiên của chiến dịch, OYF-3 nằm vào hồ chứa Guebbas ở độ sâu khoảng 1.160m, giếng thứ hai, KSR-17 ở hồ chứa Hoot ở khoảng 1.720 m và giếng thứ ba, KSR-18 là giếng mục tiêu kép, cái đầu tiên trong hồ chứa Guebbas ở độ sâu 1.600m và cái thứ hai trong hồ chứa Hoot ở khoảng 1.790 m.

Để giảm chi phí liên quan đến việc huy động một giàn khoan mới, SDX Energy sử dụng một thiết bị đã có sẵn ở Maroc. Trong trường hợp được phát hiện, các mỏ mới sẽ được phát triển bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có. Điều này sẽ cho phép các kết nối được thực hiện nhanh chóng và với chi phí thấp.

“Tôi vui mừng thông báo rằng công ty đã bắt đầu hoạt động khoan cho năm 2021 […]. Mục tiêu của các giếng này là bổ sung trữ lượng để cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp khí đốt cho khách hàng theo yêu cầu của họ. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn đối tác ONHYM của chúng tôi vì sự giúp đỡ vô giá đã dành cho chúng tôi bằng cách cho phép chúng tôi có được sự ủy quyền cần thiết của chính phủ để huy động thiết bị và nhân sự trong nước để bắt đầu chiến dịch”, Mark Reid, Giám đốc điều hành của SDX khẳng định.

Ai Cập: SDX được gia hạn giấy phép khai thác dầu West Gharib đến năm 2031Ai Cập: SDX được gia hạn giấy phép khai thác dầu West Gharib đến năm 2031
SDX công bố kế hoạch sản xuất dầu và khí đốt ở Maroc và Ai Cập cho năm 2021SDX công bố kế hoạch sản xuất dầu và khí đốt ở Maroc và Ai Cập cho năm 2021
SDX Energy phát hiện khí thương mại tại giếng khoan Sobhi ở Ai CậpSDX Energy phát hiện khí thương mại tại giếng khoan Sobhi ở Ai Cập

Nh.Thạch

AFP