Ai Cập: SDX được gia hạn giấy phép khai thác dầu West Gharib đến năm 2031

19:00 | 08/03/2021

|
(PetroTimes) - Tại Ai Cập, nhà sản xuất dầu mỏ SDX Energy của Anh thông báo rằng họ đã được gia hạn thêm 10 năm giấy phép khai thác các mỏ Meseda và Rabul trong khu mỏ West Gharib. Theo đó, phần mở rộng mới sẽ hết hạn vào ngày 9 tháng 11 năm 2031.
Ai Cập: SDX được gia hạn giấy phép khai thác dầu West Gharib đến năm 2031

Một số điều kiện đã được Cairo áp đặt trước khi mở rộng giấy phép này. SDX đã cam kết sẽ khoan sáu giếng phát triển vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và một giếng phun nước, bất kể giá Brent. Nếu giá dầu Brent đạt 55 USD/thùng trong mười hai tháng liên tục trong thời gian gia hạn, thì bốn giếng phát triển nữa sẽ được khoan.

Trong trường hợp Brent vượt qua 60 USD trong 12 tháng liên tục trong thời gian gia hạn, hai giếng phát triển nữa sẽ được khoan.

Một khoản tiền thưởng có điều kiện lên đến 2 triệu USD sẽ được trả nếu Brent đạt 75, 80 hoặc 85 USD trong thời gian sáu tháng.

Công ty cũng cam kết trả khoản tiền thưởng ký kết trả chậm là 2 triệu USD. Phần đầu tiên sẽ được chia nhỏ và trả hàng tháng trong 12 tháng và số dư sẽ được trả thành hai đợt trị giá 500.000 USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và một năm sau đó.

“Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận sản xuất kéo dài thêm 10 năm. Với giá Brent hòa vốn vào khoảng 20 USD và để tận dụng đà tăng của giá dầu hiện nay, chúng tôi dự định sẽ bắt đầu vào quý 2 năm nay một chương trình khoan tới 12 giếng trong vòng ba năm tới.

Ai Cập và Schlumberger số hoá dữ liệu dầu khíAi Cập và Schlumberger số hoá dữ liệu dầu khí
Israel và Ai Cập hợp tác xây dựng đường ống dẫn khí đốt ngoài khơiIsrael và Ai Cập hợp tác xây dựng đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi
Ai Cập sẽ đầu tư 179 triệu USD phát triển mạng lưới khí đốt tự nhiênAi Cập sẽ đầu tư 179 triệu USD phát triển mạng lưới khí đốt tự nhiên

Nh.Thạch

AFP