Nigeria đe dọa trừng phạt các công ty dầu khí không thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ

21:04 | 10/06/2022

|
(PetroTimes) - Việc thực hiện chương trình nội địa hóa ở tất cả các cấp của chuỗi giá trị ngành dầu mỏ là một trục chiến lược mà chính quyền Nigeria đang đặt cược để tăng lợi nhuận từ việc khai thác vàng đen.
Nigeria đe dọa trừng phạt các công ty dầu khí không thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ

Cơ quan quản lý Ban Giám sát và Phát triển Nội địa hóa Nigeria (NCDMB) đã thông báo vào thứ Tư ngày 8 tháng 6 rằng họ có kế hoạch áp dụng các biện pháp để đảm bảo rằng các công ty dầu mỏ hoạt động trong nước tuân thủ các quy định pháp luật nhằm khuyến khích việc chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực hydrocacbon.

Theo giải thích của Simbi Wabote, Giám đốc điều hành của NCDMB, biện pháp này bất đắc dĩ phải đưa ra do có đánh giá về tình trạng một số công ty dầu mỏ không tuân thủ trong việc đưa ra các cơ chế nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động của nhân viên địa phương của họ.

Ông nhấn mạnh, việc làm này của các công ty dầu mỏ đi ngược lại với tham vọng của Chính phủ. Phần lớn các hoạt động dầu mỏ ở Nigeria được thực hiện bởi người nước ngoài.

Ông nói: “Với những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ được sử dụng trong ngành dầu khí, ngành công nghiệp của chúng tôi sẽ luôn được điều hành bởi người nước ngoài nếu chúng tôi không phát triển những năng lực cần thiết của người lao động địa phương để đáp ứng những thách thức của công nghệ công nghiệp hiện đại”.

NCDMB về cơ bản dự định tiến hành kiểm tra thường xuyên các chương trình phát triển năng lực con người của các công ty dầu mỏ để xác minh và xử phạt các công ty có hành vi không tuân thủ các quy định của nhà nước.

Cần lưu ý rằng cách tiếp cận này phù hợp với chính sách của chính quyền Nigeria nhằm tối đa hóa nguồn thu từ khai thác dầu thông qua việc tăng cường chiến lược nội địa hóa.

Nigeria phải đảm bảo chế độ thuế hấp dẫn cho phân khúc hạ nguồn dầu mỏNigeria phải đảm bảo chế độ thuế hấp dẫn cho phân khúc hạ nguồn dầu mỏ
Angola muốn học hỏi kinh nghiệm cải cách lĩnh vực hạ nguồn dầu khí của NigeriaAngola muốn học hỏi kinh nghiệm cải cách lĩnh vực hạ nguồn dầu khí của Nigeria
Nigeria chấp thuận xây dựng đường ống dẫn khí đầu tiên với MarocNigeria chấp thuận xây dựng đường ống dẫn khí đầu tiên với Maroc

Nh.Thạch

AFP