Libya thiệt hại 4,9 tỷ USD do các cơ sở dầu mỏ bị phong tỏa

19:35 | 01/06/2020

|
Bất ổn Libya gia tăng, thỏa thuận đình chiến đạt được vào đầu năm 2020 đã sụp đổ.