Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ III)

16:06 | 25/11/2021

|
(PetroTimes) - Các văn bản pháp lý về hoạt động dầu khí đã đưa ra những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý và các công ty dầu khí nhà nước của Ai Cập.
Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ III)
Công ty dịch vụ dầu khí Mỹ Baker Hughes ký MOU với Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập về Chương trình Hiện đại hóa tháng 2/2018. Ảnh: Baker Hughes.

Bộ Dầu khí và Khoáng sản (Ministry of Petroleum and Mineral Resources-MOP)

MOP là cơ quan chính phủ cao nhất ở Ai Cập chịu trách nhiệm đề ra và giám sát các chính sách và quy định chung quản lý các hoạt động dầu khí ở Ai Cập. Bộ này được thành lập vào năm 1973 theo Quyết định của Tổng thống số 409 năm 1973. Các cơ quan có thẩm quyền của MOP được thành lập theo Nghị định số 1451 năm 1973.

Thông qua các đơn vị trực thuộc, MOP chịu trách nhiệm điều chỉnh hoạt động sản xuất, phân phối và cung cấp các sản phẩm xăng dầu. Bên cạnh đó, MOP có quyền đề xuất các cải cách pháp lý để giám sát bất kỳ trở ngại hoặc thách thức nào gặp phải trong ngành. Một số pháp nhân, trong đó có Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập, Công ty Cổ phần khí đốt tự nhiên Ai Cập Công ty Cổ phần khí đốt tự nhiên Ai Cập, Công ty Cổ phần Dầu khí Ganoub El Wadi, được thành lập và liên kết với MOP để thực hiện các chính sách dầu khí khác nhau.

Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập (Egyptian General Petroleum Corporation-EGPC)

EGPC ban đầu được thành lập vào năm 1956 theo Luật số 135 năm 1956, sau đó được sửa đổi bởi Luật số 20 năm 1976, để trở thành một công ty mẹ trực thuộc và hoạt động dưới sự giám sát của MOP. EGPC chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện và giám sát các chính sách dầu khí của Chính phủ Ai Cập. Mười hai công ty thuộc khu vực công trực thuộc EGPC. EGPC hiện nắm giữ cổ phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong 41 công ty liên doanh và 87 công ty khu vực tư nhân.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ III)
Trụ sở Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC). Ảnh: EGPC.

Với mục đích tối đa hóa sản lượng và dự trữ dầu mỏ cũng như doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ, EGPC, trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên kết, tham gia vào các hoạt động dầu khí khác nhau (thượng nguồn và hạ nguồn), bao gồm thăm dò, khoan, phát triển, khai thác, lọc dầu và chế biến, cũng như vận chuyển và phân phối trên thị trường nội địa, các hoạt động kỹ thuật, xây dựng, chế tạo và bảo trì. Vì vậy, EGPC, cùng với MOP, có quyền ký kết các thỏa thuận tô nhượng với các Nhà thầu đủ năng lực.

Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập (The Egyptian Natural Gas Holding Company-EGAS)

Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập (EGAS) được thành lập theo Nghị định số 1009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2001. Công ty này chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy và phát triển các hoạt động khí đốt ở Ai Cập. EGAS tham gia vào việc quản lý các hoạt động thượng nguồn trong lĩnh vực khí đốt, bao gồm cả việc đưa ra các vòng thầu cho các khu vực tô nhượng mới, cũng như thăm dò, phát triển và khai thác trữ lượng khí đốt.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ III)
Trụ sở Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập. Ảnh: EGAS.

EGAS tiếp tục xử lý các hoạt động hạ nguồn, bao gồm cung cấp, phân phối và vận chuyển khí tự nhiên trong nước, để đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương. Kể từ năm 2004, EGAS là một bên của tất cả các thỏa thuận tô nhượng khí đốt, trong khi các tô nhượng trước đó vẫn được EGPC duy trì.

Một pháp nhân khác tham gia vào lĩnh vực dầu khí là Công ty Cổ phần Dầu khí Ganoub El Wadi (Ganoub El Wadi Petroleum Holding Co GANOPE), được thành lập theo Nghị định số 1755 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và chủ yếu quản lý các hoạt động dầu khí ở nước ngoài ở khu vực phía nam của Ai Cập (Thượng Ai Cập). (Còn nữa)

Thanh Bình