Schlumberger áp dụng công nghệ mới MagniSphere

07:00 | 17/11/2020

|
Schlumberger đã thông báo về việc giới thiệu dịch vụ MagniSphere. Công nghệ này cung cấp cho người vận hành dữ liệu quang phổ độ nét cao trong khi khoan. Công nghệ mới này cung cấp phân tích chính xác về năng suất trong thời gian thực để đặt giếng tối ưu, dẫn đến cải thiện sản xuất.
Gazprom áp dụng công nghệ MCS vào vận chuyển khí đốtGazprom áp dụng công nghệ MCS vào vận chuyển khí đốt
Rosneft với công nghệ ống bọc bằng polycyclopentadieneRosneft với công nghệ ống bọc bằng polycyclopentadiene
Schlumberger áp dụng công nghệ mới MagniSphere

Dữ liệu thu được trong quá trình khoan được tích hợp vào quá trình xử lý thông minh. Nó cung cấp cho người vận hành dữ liệu về các vỉa chứa, được sử dụng để xác định trữ lượng hydrocacbon có thể được khai thác và đảm bảo đo địa lý chính xác. Điều này cho phép bố trí giếng chính xác hơn để tối đa hóa sản lượng.

Schlumberger không ngừng phát triển các công nghệ mới

Năm ngoái, tại hội nghị Houston về công nghệ khoan ngoài khơi, Schlumberger đã trình bày về dịch vụ khoan đầy hứa hẹn IriSphere. Dịch vụ mới, lần đầu tiên trong lịch sử ngành, sử dụng bức xạ điện từ (EM) để phát hiện các đặc điểm hình thành phía trước mũi khoan trong các giếng dầu khí.

Đặc biệt, hệ thống sử dụng EM để đo điện trở suất của đá ở khoảng cách hơn 30 mét trước mũi khoan. Sau đó, các số liệu được so sánh với mô hình dự đoán để có được sự hiểu biết đầy đủ về cấu trúc vỉa chứa. Điều này cho phép người vận hành đưa ra quyết định chủ động.

Hệ thống EM cho phép các nhà khai thác giảm thiểu sự không chắc chắn và giảm thiểu chi phí bằng cách xác định trước các đặc điểm địa chất và quyết định hành động nào cần thực hiện trước khi gặp phải những đặc điểm đó.

Hệ thống IriSphere đã vượt qua 25 thử nghiệm thực địa ở châu Á, châu Úc, châu Mỹ Latinh và châu Âu. Các thử nghiệm này bao gồm xác định vị trí các vỉa chứa và ranh giới muối, xác định các lớp mỏng và tránh các mối nguy hiểm như sự hình thành áp suất cao có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của giếng.

Ngọc Linh