Saudi Aramco cắt giảm ngân sách đầu tư năm 2021

17:18 | 13/08/2020

|
Saudi Aramco đang xem xét lại ngân sách đầu tư năm 2021 và dự kiến cắt giảm 40-45 tỷ USD Capex so với kế hoạch ban đầu, tùy vào diễn biến tình hình dịch Covid-19.