Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ lần thứ hai: Đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ chống Covid.

14:54 | 03/08/2021

|
Ngày 03/8/2021 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ (MUSP) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đồng chủ trì. Cùng tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mê Công: Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam và Tổng thư ký ASEAN.
Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ lần thứ hai: Đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ chống Covid.
Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ lần thứ hai do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đồng chủ trì. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Hội nghị đánh dấu một năm Hợp tác sáng kiến hạ nguồn Mê Công (LMI) được nâng cấp lên Quan hệ đối tác nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững khu vực, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng Mê Công trong và sau đại dịch Covid-19. Các Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các nước Mê Công trong cuộc chiến chống Covid-19, ghi nhận những kết quả mà MUSP đạt được trong các lĩnh vực hợp tác như quản lý bền vững nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng cơ sở, và kết nối khu vực. Về định hướng hợp tác giai đoạn tới, các Bộ trưởng nhận định MUSP cần tích cực đóng góp và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực; hỗ trợ việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, tăng cường gắn kết với các khuôn khổ hợp tác Mê Công hiện có.

Các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2023, trong đó ưu tiên triển khai các lĩnh vực sau: (i) Về liên kết kinh tế: Xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, giao thông; năng lượng sạch và tái tạo. (ii) Về quản lý bền vững nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường: Phối hợp hiệu quả, khoa học trong quản lý bền vững các nguồn tài nguyên tại lưu vực sông Mê Công; tăng cường vai trò của Ủy hội sông Mê Công (MRC); thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung về nguồn nước sông Mê Công. (iii) Về An ninh phi truyền thống: Thúc đẩy hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia; an ninh y tế, an ninh mạng; hỗ trợ nhân đạo. (iv) Về Phát triển nguồn nhân lực: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục; đào tạo nghề; tăng cường hợp tác đại học, đào tạo nghề và các chương trình trao đổi sinh viên.

Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ lần thứ hai: Đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ chống Covid.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mê Công – Mỹ lần thứ hai. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với các đối tác vì sự phát triển bền vững của tiểu vùng sông Mê Công; hoan nghênh MUSP tích cực hỗ trợ các nước Mê Công ứng phó với đại dịch, thúc đẩy phát triển bền vững và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu là những vấn đề cấp bách, đặt ra nhiều thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững và bao trùm của tiểu vùng Mê Công, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực hợp tác của các nước Mê Công, ASEAN và các đối tác. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp:

(i) Nhanh chóng triển khai chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19, đẩy mạnh hợp tác về chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối vắc-xin chất lượng cao và tăng cường hệ thống y tế công cộng nhằm nâng cao năng lực ứng phó các thách thức về y tế; (ii) Nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng của lưu vực sông Mê Công trước biến đổi khí hậu và tăng cường hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới; (iii) Mở rộng hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế số, năng lượng sạch và tái tạo. (iv) Đề xuất Chương trình lãnh đạo cấp cao Mê Công – Mỹ nhằm tăng cường đối thoại, tư vấn chính sách phục vụ phát triển bền vững tại khu vực Mê Công../.

Tin từ Bộ Ngoại giao

Thanh Bình