Eni tìm thấy dầu và khí ở Lô 114 bể Sông Hồng

08:44 | 26/07/2019

|
Ngày 24/7, Eni tuyên bố tìm thấy khí tự nhiên và condensate ở cấu tạo Kèn Bầu, Lô 114 thuộc bể Sông Hồng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. 

Lô 114 do Eni Vietnam giữ 50% và là nhà điều hành, ESSAR E&P tham gia phần còn lại.

Giếng thăm dò Kèn Bầu 1X được khoan ở độ sâu 95m nước, tổng độ dài giếng khoan trên 3.000m, độ dày bể chứa trên 100m.

Tuy nhiên theo Eni, do vấn đề kỹ thuật họ sẽ phải hủy giếng Kèn Bầu 1X và sẽ có kế hoạch khoan tiếp vào đầu năm tới để tiếp cận tới phát hiện này.

Theo đánh giá của Eni, kết quả của giếng khoan 1X có ý nghĩa trong việc đánh giá tiềm năng thăm dò của bể Sông Hồng.

Hiện Eni tham gia 4 lô miền Trung Việt Nam ở bể Sông Hồng và Phú Khánh. Eni là nhà thầu dầu khí ở Việt Nam từ năm 2012.

Viễn Đông