Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Thái Lan có Tổng giám đốc điều hành mới

16:28 | 25/08/2021

|
(PetroTimes) - PTT Exploration and Production (PTTEP) chính thức thông báo bổ nhiệm Ông Montri Rawanchaikul, Chủ tịch PTTEP, giữ chức Tổng giám đốc điều hành mới của công ty. Quyết định Tổng giám đốc mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021.
Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Thái Lan có Tổng giám đốc điều hành mới
Ông Montri Rawanchaikul. Ảnh: PTT

PTTEP nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm Rawanchaikul vào vị trí Tổng giám đốc phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chính sách Doanh nghiệp Nhà nước.

Ông Rawanchaikul trở thành chủ tịch của PTTEP vào tháng 10 năm 2020. Ông cũng đã giữ một số vai trò tại PTTEP, bao gồm Phó Chủ tịch điều hành về sản lượng, Phó Chủ tịch điều hành về chiến lược và phát triển kinh doanh và Phó Chủ tịch cấp cao về tài sản quốc tế.

Ông Rawanchaikul, 57 tuổi, tốt nghiệp Đại học Chiang Mai, thạc sĩ địa vật lý thăm dò của Đại học New South Wales, Australia và đã từng kinh qua công việc quản lý các tài sản của PTTEP ở nước ngoài, bao gồm Oman, Iran và Australia.

Vào tháng 4, Hội đồng quản trị của PTTEP đã thông qua nghị quyết bầu Ông Krairit Euchukanonchai làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Montri Rawanchaikul đề ra mục tiêu không chỉ đưa PTTEP trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Nam Á, phát triển các phát hiện mới để tăng sản lượng và liên tục tăng trưởng mà còn đề ra các mục tiêu năng lượng xanh bằng cách tăng cường sử dụng và lưu trữ carbon để giảm phát thải và đặt nền tảng cho mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không.

Elena