Shell dừng xuất khẩu dầu ở Nigieria

14:36 | 20/01/2021

|
Shell tuyên bố tình trạng bất khả kháng liên quan đến xuất khẩu dầu thô từ terminal Forcados (Nigeria) công suất 250.000 bpd, đây là terminal thứ 2 tại Nigeria buộc phải dừng hoạt động do lực lượng phiến quân phá hủy đường ống.