Shell đồng ý bán nhà máy lọc dầu Martinez

08:39 | 30/06/2019

|
Shell Oil Products US (Shell), công ty con của Royal Dutch Shell, đã đạt được thỏa thuận bán nhà máy lọc dầu Shellz Martinez ở California cho PBF Holding Company LLC, một công ty con của PBF Energy, Inc., với mức giá là 1,0 tỷ USD, đi kèm hàng tồn kho, các thỏa thuận cung cấp dầu thô, bao tiêu sản phẩm và các khoản điều chỉnh khác. Giao dịch dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong năm 2019.    
shell dong y ban nha may loc dau martinez

Thương vụ thoái vốn này phù hợp với chiến lược của Shell nhằm mục tiêu tái cơ cấu danh mục đầu tư trong lĩnh vực lọc dầu theo hướng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, tập trung vào việc tích hợp hơn nữa với các mảng kinh doanh, hóa chất và tiếp thị.

shell dong y ban nha may loc dau martinezShell muốn phân bổ 125 tỷ USD cho các cổ đông
shell dong y ban nha may loc dau martinezBP và Shell chi 1 triệu USD cho chiến dịch vận động hành lang phê duyệt thuế carbon

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)