Rosneft thử nghiệm phiên bản phần mềm địa chất mới

14:50 | 05/04/2021

|
Rosneft cho biết, hãng đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm phiên bản công nghiệp phần mềm địa chất RN-Geosim. RN-Geosim được phát triển bởi các chuyên gia của RN-BashNIPIneft, phục vụ xây dựng mô hình địa chất và phân tích các mỏ hydrocarbon bằng cách sử dụng mô hình 3D.
Chevron đầu tư 300 triệu USD để phát triển công nghệ carbon thấpChevron đầu tư 300 triệu USD để phát triển công nghệ carbon thấp
Sử dụng sóng siêu âm công nghiệp để sơ chế dầu thôSử dụng sóng siêu âm công nghiệp để sơ chế dầu thô
Rosneft thử nghiệm phiên bản phần mềm địa chất mới

RN-Geosim được trang bị công cụ máy học, cho phép giải quyết các bài toán công nghệ phức tạp, đồng thời bao gồm các công cụ trực quan hiện đại để hiển thị các thành phần mô hình địa chất dạng 1D, 2D và 3D. Một số chức năng của RN-Geosim gồm, mô hình hóa cấu trúc có tính đến sự phá hủy thạch học, mô hình hóa các mỏ dầu lớn, tính toán trữ lượng mỏ, trực quan hóa tương tác, nhập và quản lý dữ liệu.

Theo Rosneft, sự khác biệt giữa RN-Geosim và các phần mềm tương tự của nước ngoài là khả năng xây dựng mô hình địa chất mô phỏng mỏ dầu khi mới thu nhận những dữ liệu ban đầu. Điều này giúp tăng tốc đáng kể quá trình xây dựng mô hình mỏ. RN-Geosim đã được hội đồng chuyên gia và kỹ thuật của Ủy ban Dự trữ khoáng sản nhà nước phê duyệt.

Viễn Đông