Quy định việc đánh thuế hydrocarbon và phân bổ nguồn thu của Bolivia

10:00 | 16/11/2021

|
(PetroTimes) - Bolivia đã ban hành một đạo luật quy định việc đánh thuế hydrocarbon và phân bổ nguồn thu vào năm 2005. Nhiều sắc lệnh của Tổng thống vào những năm sau đó đã điều chỉnh việc phân bổ của một số loại nguồn thu.
Quy định việc đánh thuế hydrocarbon và phân bổ nguồn thu của Bolivia

Nguồn thu chính có được từ thuế tài nguyên và thuế hydrocarbon trực tiếp theo thứ tự lên tới 18% và 32% tổng giá trị thu được từ khai thác. Năm 2007, Luật Quốc hữu hóa quy định thêm khoản thuế phụ thu đặc biệt bắt buộc chiếm 32% tổng giá trị khai thác từ những khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của nước này.

Khoản thu này được đầu tư trực tiếp cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Bolivia (YPFB). Phần lớn khoản thuế tài nguyên 18% được phân bổ theo quy định chiết khấu cho các khu vực khai thác. Mặt khác, Luật thuế hydrocarbon trực tiếp (IDH) được áp dụng vì mục đích phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của đất nước, bao gồm nhiều đối tượng hưởng lợi: các thành phố tự trị, các vùng, trường đại học, người già và một số quỹ đặc biệt. Mặc dù việc phân bổ thuế tài nguyên vẫn được giữ nguyên từ năm 2005 nhưng việc phân bổ IDH đã được thay đổi nhiều lần và vẫn là vấn đề chính trị gây tranh cãi.

Các khu vực khai thác được phân bổ một tỷ lệ phần trăm nào đó trong tổng giá trị khai thác, trong khi các đô thị tự trị tham gia hoạt động khai thác lại được phân bổ một tỷ lệ phần trăm bằng các đơn vị không tham gia khai thác khi nằm cùng một khu vực khai thác.

Tuy nhiên, luật pháp quy định trích 50% phí cấp phép khai thác cho thành phố tự trị có hoạt động sản xuất, đặc biệt là dành cho giảm thiểu tác động môi trường. Một khoản thuế chiếm 0,5% giá trị đầu tư vốn thăm dò và khai thác được trích cho cơ quan bảo vệ môi trường, giúp làm tăng nguồn thu cho cơ quan này khi nhu cầu kiểm toán và giảm thiểu tác động môi trường ngày càng lớn.

Theo một nghiên cứu về quản lý nguồn thu từ khí đốt thực hiện năm 2007, những cản trở chính đối với việc đảm bảo tính minh bạch là: Hệ thống chuyển khoản phức tạp, khiến khó có thể theo dõi quá trình từ khâu thu tới khâu phân bổ nguồn thu. Ngoài ra, việc công khai khoản thuế tài nguyên giữa các công ty và YPFB bị gián đoạn kể từ năm 2004, trong đó, YPFB là đơn vị đứng ra thu thuế.

Bên canh đó, việc thiếu công khai thường xuyên khoản thuế IDH thu được, chỉ có các số liệu ước tính do Thị trưởng thành phố Hacienda công bố hàng năm và các thông cáo báo chí không định kỳ của Chính phủ.

Bình An