Mexico quy định phân bổ nguồn thu từ ngành dầu khí

15:38 | 29/11/2021

|
(PetroTimes) - Cơ chế phân chia nguồn thu từ ngành dầu mỏ của Mexico nằm trong khung tài chính chung đối với chính quyền các cấp (Luật Điều phối Tài chính 1978).
Mexico quy định phân bổ nguồn thu từ ngành dầu khí

Theo đó, Điều 3 của luật này quy định 20% của nguồn thu từ khai thác thông thường sẽ được nhập thành một khoản chung để phân bổ. Sau đó, khoản thu này được phân bổ cho các bang theo một công thức dựa trên dân số, năng lực tài chính và sự bình đẳng.

Năm 2007, nguồn thu từ khai thác thông thường chiếm 82% nguồn thu từ dầu mỏ của Chính phủ Mexico. Từ đó, khoản phân chia cho các bang chiếm khoảng 16,5% tổng thu thập từ khai thác dầu mỏ.

Tại quốc gia Bắc Mỹ, nguồn thu từ dầu mỏ chiếm 30% ngân sách các bang và khoảng 37% tổng ngân sách nhà nước. Các thành phố được nhận 3,17% khoản thuế thu nhập bổ sung đối với khai thác dầu. Đây là khoản thuế chưa tới 1% khoản thu từ thuế khai thác thông thường.

Ngoài ra, một khoản thuế đặc biệt khoảng 0,15% tổng nguồn thu từ khai thác được dành cho Quỹ Nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngành Năng lượng.

Trong quy định của đạo luật này, phần phân bổ cho các cấp địa phương lấy từ nguồn thu từ khai thác dầu và phần chiết khấu không liên kết với nhau, trừ khoản trích rất nhỏ dành cho các thành phố có hoạt động khai thác.

Mặc dù quy định này không đề cập cụ thể các bang và chính quyền địa phương, song thực tế là nó vẫn rất ổn định trong thời gian qua.

Ở cấp độ vĩ mô, việc nhập các khoản thu từ khai thác dầu vào thành một khoản chung để chuyển cho các bang (tương đương phân quyền quản lý 25% tổng nguồn thu của Chính phủ) đã làm giảm tính linh động của nguồn quỹ.

Điều này thường là một vấn đề lớn của việc phân quyền quản lý nguồn thu ở các nước phụ thuộc vào nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác (EIR).

Các phương tiện truyền thông hồi tháng 9 vừa qua đưa tin, Chính phủ Mexico đang tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện thị trường năng lượng của đất nước, nhằm mục đích gần như đảo ngược tất cả các cải cách được thực hiện bởi chính phủ tiền nhiệm và thiết lập lại các công ty nhà nước với tư cách là những người chơi thống trị trong lĩnh vực này.

Hạ viện Mexico hồi đầu năm nay đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, trong đó loại bỏ một quy định từ một đạo luật trước đó yêu cầu Cơ quan Quản lý Thị trường năng lượng (CRE) phải ưu tiên bán nhiên liệu từ các công ty tư nhân như một cách để hỗ trợ Pemex.

Bình An