Petronas ký 5 Hợp đồng thăm dò ngoài khơi Malaysia

10:59 | 24/03/2022

|
(PetroTimes) - Hôm thứ Tư ngày 23/3, Petronas thông báo đã ký các Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) cho năm lô thăm dò ngoài khơi Malaysia, thu hút cam kết vốn khoảng 600 triệu RM. Các lô bao gồm SB412, 2W và X ở ngoài khơi Sabah, và SK439/SK440 ngoài khơi Sarawak.
Petronas ký 5 Hợp đồng thăm dò ngoài khơi Malaysia

Các đối tác nước ngoài ký kết hợp đồng dầu khí lần này với Petronas có PTTEP HK Offshore Ltd và các PSC cho Lô nước siêu sâu được ký với Shell và các công ty con của Shell.

Phó chủ tịch cấp cao của Petronas về Quản lý Dầu khí Malaysia (MPM) Mohamed Firouz Asnan cho biết: “Việc giảm khoan thăm dò toàn cầu trong hai năm qua đã tạo áp lực cho ngành công nghiệp giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện nay.”

Đây là kết quả của Vòng đấu thầu Malaysia (MBR) 2021. MBR là vòng cấp phép thường niên của Malaysia do MPM tổ chức với các cơ hội thượng nguồn đa dạng, bao gồm diện tích thăm dò, các cơ hội tài nguyên đã có phát hiện và mỏ tận thu.

Vòng đấu thầu Malaysia MBR 2022, với chủ đề “Lợi thế Năng lượng Của Bạn”, đã được Petronas đưa ra vào ngày 27 tháng 1, cung cấp 14 lô thăm dò, sáu khu vực đã có Phát hiện và một khu vực là Tài sản Tận thu.

Petronas, thông qua MPM, quản lý các thỏa thuận dầu khí tại Malaysia và cung cấp quyền quản lý các hoạt động dầu khí thượng nguồn. Công ty dầu khí quốc gia Malaysia Petronas được trao quyền thực hiện cả 3 vai trò: Tham gia hoạch định, ban hành các chính sách về dầu khí; Quản lý nhà nước về dầu khí; Đầu tư trực tiếp vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Malaysia.

Thủ tướng Chính phủ Malaysia là cấp quản lý cao nhất quy định và ban hành các chính sách liên quan đến năng lượng quốc gia, bao gồm dầu khí. Hội đồng tư vấn dầu khí quốc gia Malaysia chịu trách nhiệm tư vấn cho Thủ tướng về các vấn đề chính sách, lợi ích quốc gia và các vấn đề liên quan đến dầu khí.

Elena