Nga vượt Ả Rập Saudi về sản lượng dầu thô

14:19 | 31/10/2019

|
Trong tháng 8/2019 sản lượng khai thác dầu thô của Nga đã vượt Ả Rập Saudi 15%.    
nga vuot a rap saudi ve san luong dau tho

Theo số liệu thống kê tháng 8/2019, sản lượng dầu của Nga đạt 11,271 triệu thùng/ngày, sản lượng dầu ở Ả Rập Saudi đạt 9,805 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu các nước khối OPEC tháng 8/2019 đạt 29,741 triệu thùng/ngày, trong đó, riêng Iraq khai thác 4,79 triệu thùng/ngày.

Sản lượng của Mỹ trong tháng 8/2019 đạt 12,374 triệu thùng/ngày, Canada - 3,623 triệu thùng/ngày, Trung Quốc - 3,821 triệu thùng/ngày.

 

Viễn Đông