Gazprom và Đức hoàn tất kho chứa khí ngầm

07:54 | 24/10/2020

|
Gazprom và VNG AG (Đức) đã hoàn tất xây dựng kho chứa khí ngầm Jemgum ở tây – bắc CHLB Đức, có khả năng lưu trữ 900 triệu m3.