Estonia - Mô hình năng lượng độc đáo

07:24 | 11/10/2019

|
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã công bố một báo cáo vào ngày 4-10-2019 về tình hình năng lượng ở Estonia, được mô tả là “mô hình năng lượng độc đáo” trong số các quốc gia thành viên IEA. Estonia đã trở thành một quốc gia thành viên IEA vào tháng 5-2014.

Hệ thống năng lượng của Estonia đặc trưng bởi sự phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu đá phiến. Những núi đá trầm tích chứa kerogen được đốt cháy để tạo ra nhiệt và điện nhưng cũng “hóa lỏng” để chiết xuất hydrocarbon. Năm 2018, dầu đá phiến chiếm 72,7% nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp của Estonia và 75,9% sản lượng điện quốc gia, theo dữ liệu mới nhất từ IEA.

estonia mo hinh nang luong doc dao
Biểu đồ mô tả sản lượng điện của Estonia năm 2018

Dầu đá phiến mang lại cho Estonia mức độ độc lập năng lượng cao, nhưng cũng có cường độ carbon cao nhất trong tất cả các quốc gia thành viên IEA. IEA lưu ý rằng, ngành công nghiệp dầu đá phiến của Estonia đang tìm cách khai thác thêm giá trị từ tài nguyên của mình bằng cách giảm dần tỷ lệ dành cho sản xuất điện và nhiệt, tăng tỷ lệ dành cho sản xuất hydrocarbon. Estonia xuất khẩu phần lớn dầu đá phiến dạng thô và cũng phụ thuộc vào nhập khẩu vì không có nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của mình.

Năm 2018, nhiên liệu hóa thạch chiếm gần 82% nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp của Estonia, theo IEA.

IEA kêu gọi Estonia công bố rõ mục tiêu năng lượng và khí hậu đến năm 2030 và năm 2050 bằng cách đưa ra một hệ thống theo dõi thường xuyên những tiến bộ đạt được; thực hiện phân tích kỹ lưỡng về các lộ trình triển khai năng lượng tái tạo ít tốn kém nhất; sửa đổi thuế năng lượng hiện có để phản ánh chi phí ngoại ứng tiêu cực liên quan đến sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng bên ngoài của các nguồn năng lượng khác nhau, nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ carbon thấp; tăng hỗ trợ tài chính công như là một phần của việc cải tạo năng lượng các tòa nhà hiện có.

S.P