Eni phát hiện khí và condensate tại khu vực đồng bằng Niger (Nigeria)

17:40 | 01/09/2019

|
Công ty liên doanh NAOC thuộc Tập đoàn ENI (Eni với 20% cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC) 60% cổ phần và Công ty năng lượng châu Phi Oando 20% cổ phần) đã có một phát hiện khí và condensate quan trọng tại các tầng trầm tích phía dưới của các mỏ Obiafu-Obrikom, thuộc lô OML61, đồng bằng sông Niger (Nigeria).    

Giếng Obiafu-41 đã được khoan tới tổng độ sâu 4.374m và bắt gặp các vỉa cát kết chứa khí và condensate tuổi Oligocene với chiều dày tầng sản phẩm đạt 130m. Trữ lượng ước tính của phát hiện này lên tới khoảng 1 nghìn tỷ feet khối khí và 60 triệu thùng condensate, tuy nhiên cần được đánh giá thẩm lượng kỹ hơn. Sản lượng của giếng có thể đạt trên 100 triệu feet khối khí và 3.000 thùng condensate mỗi ngày và giếng dự kiến sẽ được đưa vào khai thác ngay.

eni phat hien khi va condensate tai khu vuc dong bang niger nigeria

Eni đã hiện diện ở Nigeria từ năm 1962 với các hoạt động thăm dò khai thác và phát triển mỏ tại các khu vực trên đất liền và ngoài khơi đồng bằng Niger trên tổng diện tích 30.049 km2. Năm 2018, sản lượng theo vốn góp của Eni đạt 100.000 thùng quy đổi mỗi ngày.

eni phat hien khi va condensate tai khu vuc dong bang niger nigeriaEni giành quyền thăm dò khối khí đốt mới ngoài khơi Indonesia
eni phat hien khi va condensate tai khu vuc dong bang niger nigeriaNigeria phát hiện mỏ dầu khí lớn

Trung tâm Đào tạo và Thông tin dầu khí (CPTI)