Bộ Tài chính Nga sẵn sàng hỗ trợ ngành hóa khí

10:22 | 18/02/2020

|
Bộ Tài chính Nga đồng ý với việc hỗ trợ ngành hóa khí trong tương lai bằng nguồn thu từ thuế khai thác tài nguyên (NDPI) đối với khí đồng hành.  
bo tai chinh nga san sang ho tro nganh hoa khi

Bộ Tài chính sẵn sàng đồng thuận với lộ trình phát triển tổ hợp hóa dầu đến năm 2025 do Bộ Năng lượng chủ trì hoàn thiện trong trường hợp điều khoản về việc áp dụng thuế NDPI đối với khí đồng hành từ ngày 1/1/2023 được đưa vào văn bản. Nguồn thu từ khí đồng hành sẽ dùng để hỗ trợ cho ngành công nghiệp hóa khí.

Theo kế hoạch, các khoản ưu đãi đối với sản xuất ethane và LPG đã phải được thông qua hồi tháng 3 và tháng 9/2019, nhưng Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng đã chưa thể đạt được sự đồng thuận về số và nguồn tiền. Tính toán của Bộ Năng lượng cho thấy, các ưu đãi đối với sản xuất LPG và ethane sẽ cho phép tăng thêm 12 triệu tấn sản phẩm hóa khí/năm, tăng doanh thu xuất khẩu 7 tỷ USD/năm và kích thích đầu tư vào ngành khoảng 50 tỷ USD trong vòng 10 năm.

Viễn Đông