Bản tin năng lượng xanh: Việt Nam đứng thứ 17 trong top 20 thị trường điện gió lớn nhất thế giới

14:00 | 21/12/2021

|
(PetroTimes) - Hiệp hội năng lượng mặt trời châu Âu (Solar Power Europe) mới đây đã công bố báo cáo về phát triển năng lượng mặt trời tại EU trong giai đoạn 2021 - 2025.
Bản tin năng lượng xanh: Việt Nam đứng thứ 17 trong top 20 thị trường điện gió lớn nhất thế giới

Theo báo cáo, thị trường điện mặt trời châu Âu (EU-27) được dự báo sẽ tăng trưởng 34% trong năm 2021, tương đương 25,9 GW công suất. Đức ghi nhận tốc độ tăng trưởng điện mặt trời lớn nhất với 5,3 GW công suất được bổ sung. Tiếp sau đó là Tây Ban Nha với 3,8 GW, Hà Lan với 3,3 GW, Ba Lan với 3,2 GW và Pháp với 2,5 GW. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời tại EU đã đạt gần 165 GW và khoảng 50% tổng công suất phân bổ tại Đức (59,9 GW) và Italia (22 GW). Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đưa ra dự báo, tốc độ tăng trưởng điện mặt trời ở EU sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nhằm đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Báo cáo của Hiệp hội cũng đưa ra các kịch bản phát triển điện mặt trời của EU trong giai đoạn 2022 - 2025. Theo kịch bản trung tâm, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm sẽ đạt từ 18 - 20%. Trong giai đoạn này, EU sẽ bổ sung thêm tổng cộng 162,7 GW, nâng tổng công suất lắp đặt điện mặt trời của Liên minh lên 327,6 GW vào cuối năm 2025 và xa hơn là đạt 672 GW vào năm 2030.

Bản tin năng lượng xanh: Việt Nam đứng thứ 17 trong top 20 thị trường điện gió lớn nhất thế giới
Công suất điện mặt trời hàng năm của các nước EU năm 2000-2021.

Wood Mackenzie dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường điện gió thế giới đến cuối thập kỷ này bình quân đạt 9%/năm, tổng công suất lắp đặt mới toàn cầu đến năm 2030 ước tính lên tới 1.756 GW. Việt Nam được dự báo đứng thứ 17 trong top 20 thị trường điện gió lớn nhất thế giới với gần 10 GW công suất lắp đặt mới, trong đó, khoảng 3,3 GW năm 2021.

Bản tin năng lượng xanh: Việt Nam đứng thứ 17 trong top 20 thị trường điện gió lớn nhất thế giới
Top 20 trên thị trường điện gió tính theo công suất 2021-2030. Nguồn: Wood Mackenzie.

Viễn Đông