Algeria sửa đổi luật để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí

16:19 | 01/12/2021

|
(PetroTimes) - Luật tài chính bổ sung năm 2020 của Algeria được cho là hủy bỏ quyền được ưu tiên mua và xác định những lĩnh vực chiến lược liên quan đến quy định về phân chia vốn giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư địa phương.
Algeria

Theo dự thảo luật đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua ngày 10/5/2020, trừ các hoạt động mua bán sản phẩm mang tính chiến lược và thuộc các lĩnh vực được xác định trong dự thảo quy định cổ đông người Algeria nắm giữ 51% số vốn thì mọi hoạt động khác liên quan đến sản xuất và dịch vụ đều được mở cho nhà đầu tư nước ngoài mà không cần cam kết phải có đối tác là nhà đầu tư địa phương.

Các lĩnh vực chiến lược bao gồm khai thác mỏ và mọi tài nguyên ngầm hay trên bề mặt (trừ những mỏ không sản xuất khoáng sản), các hoạt động đầu vào thuộc lĩnh vực năng lượng và tất cả các lĩnh vực khác chịu sự chi phối của luật về dầu khí.

Các lĩnh vực này còn bao gồm hoạt động khai thác mạng lưới phân phối và vận chuyển năng lượng điện bằng đường cáp và hydrocarbon khí hoặc lỏng bằng đường ống trên mặt đất hoặc ngầm, các ngành công nghiệp gắn liền với công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, đường sắt, cảng, sân bay và ngành công nghiệp dược.

Được biết, dự thảo luật tài chính bổ sung cũng đề xuất loại bỏ quyền ưu tiên được mua áp dụng từ năm 2009 do Nhà nước được hưởng trong trường hợp đối tác nước ngoài nhượng lại cổ phần.

Tuy nhiên, dự thảo luật cũng đề nghị giữ lại quyền kiểm soát quá trình chuyển nhượng những tài sản của các pháp nhân theo luật Algeria đối với hoạt động chiến lược khi các cổ phần này do các bên nước ngoài khác nắm giữ.

Quyền này được hiểu là sự kiểm soát theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, dự thảo cũng đề nghị xem xét mọi chuyển nhượng cổ phần của một bên nước ngoài không có mặt tại Algeria cho một bên là người Algeria như một hoạt động nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đề cập tới vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự thảo luật đề nghị hủy bỏ điều 55 luật tài chính 2016 của Algeria, theo đó các khoản đầu tư nước ngoài phải có tài trợ từ nguồn tài chính trong nước.

Mặt khác, dự thảo luật dự kiến xem xét tăng tỷ lệ thu thuế từ 24% lên 30% ngay tại nguồn đối với các công ty nước ngoài thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ tại Algeria nhằm khuyến khích họ mở văn phòng tại nước sở tại.

Dự thảo luật tài chính bổ sung giúp các công ty nước ngoài không có trụ sở nghề nghiệp thường xuyên tại Algeria có khả năng lựa chọn chế độ lợi nhuận thực tế trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thay vì 15 ngày theo luật thuế hiện hành.

Bình An