13 bang kiện chính quyền Biden ngừng cấp phép khoan mới dầu khí

21:13 | 25/03/2021

|
AP ngày 24/3 đưa tin, 13 bang của Mỹ gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Lousiana, Missisippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah và West Virginia là nguyên đơn kiện chính quyền Tổng thống Biden, yêu cầu chấm dứt lệnh tạm ngừng cấp phép mới khoan dầu khí trong các vùng nước và đất của liên bang.
13 bang kiện chính quyền Biden ngừng cấp phép khoan mới dầu khí
Hoạt động khai thác dầu ngoài khơi sử dụng hàng nghìn công nhân bang Louisiana, Mỹ.

Ngày 24/3/2021, các bang này đã nộp đơn lên Tòa án liên bang Western District, bang Louisiana. Phía nguyên đơn muốn tòa án ra quyết định yêu cầu chính quyền Mỹ nối lại cấp phép mới việc khoan dầu khí ở Vịnh Mexico (bị hoãn từ ngày 17/3), ở Cook Inlet, Alaska và đất liên bang ở bang Wyoming, Utah, Montana, Oklahoma, Nevada và New Mexico. Các bang này cho rằng chính quyền và các cơ quan liên bang đã bỏ qua giai đoạn tham vấn và các bước hành chính theo yêu cầu trước khi áp dụng lệnh tạm dừng. Việc tạm ngừng cấp phép mới làm giảm đáng kể nguồn thu, gia tăng chi phí năng lượng, làm mất việc làm tại các bang sản xuất dầu, trong khi đó các bang ven biển vẫn có nguồn thu đáng kể từ các hoạt động dầu khí ven bờ và ngoài khơi.

Ngày 27/1/2021, Tổng thống Biden đã ký lệnh hành pháp về biến đổi khí hậu, áp đặt lệnh tạm ngừng cấp phép mới khoan dầu khí ở Vịnh Mexico, vùng nước ở bang Alaska và các bang miền Tây. Chính quyền Tổng thống Biden cho rằng các công ty dầu khí chưa khai thác hết nhiều khu vực được cấp phép, gần 6 triệu hecta ở các bang miền Tây và 3,6 triệu hecta ở ngoài khơi, chưa sử dụng 7.700 giấy phép khoan dầu khí, số giấy phép này đủ dùng trong nhiều năm.

Được hỏi về các yêu sách trong vụ kiện, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc sản xuất dầu khí và việc làm trong những năm tới.

Thanh Bình