Thứ trưởng Bộ Công Thương: Việt Nam cần 8 - 14 tỷ USD đầu tư điện mỗi năm

15:45 | 10/08/2022

|
(PetroTimes) - Reuters ngày hôm nay đưa tin, dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết Việt Nam sẽ cần đầu tư từ 8 đến 14 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2030 để phát triển các nhà máy điện mới và mở rộng lưới điện.
Thứ trưởng Bộ Công Thương: Việt Nam cần 8 - 14 tỷ USD đầu tư điện mỗi năm

Trong số này, 75% sẽ được chi cho các nhà máy điện mới, ưu tiên cho các nguồn tái tạo và 25% cho việc mở rộng lưới điện.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An nói rằng, đất nước sẽ tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân cho các dự án điện mới.

Việt Nam cần tăng công suất phát điện lên khoảng 10% một năm để hỗ trợ nền kinh tế, trong bối cảnh dân số đang phát triển nhanh.

Theo ông Đặng Hoàng An, Việt Nam đã cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, sẽ nâng công suất gió ngoài khơi lên 7 gigawatt (GW) vào năm 2030 và lên 65 GW vào năm 2045, đồng thời cắt giảm tỷ trọng than trong cơ cấu năng lượng của mình.

Ông Đặng Hoàng An nói: "Việt Nam sẽ không bổ sung các nhà máy nhiệt điện than mới vào quy hoạch tổng thể phát triển điện và sẽ chỉ tiếp tục các dự án than đang được xây dựng cho đến năm 2030".

Tháng trước, Bộ Công thương đã yêu cầu Chính phủ loại bỏ các dự án than trong tương lai với tổng công suất 14,12 GW khỏi quy hoạch tổng thể phát triển điện đang được soạn thảo.

Theo dự thảo mới nhất của quy hoạch tổng thể phát triển điện năng, tổng công suất phát điện của Việt Nam sẽ được nâng lên 121 GW vào năm 2030 và 284 GW vào năm 2045, từ 76,6 GW vào cuối năm ngoái.

Sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam đã trở thành mối quan tâm của thị trường năng lượng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh toàn thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có, song song với các cam kết quốc tế về chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Bình An