Sản lượng dầu của các thành viên OPEC trong tháng 7

11:58 | 04/08/2020

|
Sản lượng khai thác dầu thô OPEC trong tháng 7 đã tăng 970.000 bpd so với tháng 6 lên 23,32 triệu bpd do KSA, UAE dừng cắt giảm bổ sung tự nguyện, ngoài ra một số quốc gia vẫn chưa tuân thủ đầy đủ hạn ngạch OPEC+ (Iraq, Nigeria).