Rystad Energy dự báo về đầu tư hydro toàn cầu

10:14 | 27/11/2020

|
(PetroTimes) - Rystad Energy đã công bố dự báo về đầu tư toàn cầu vào các dự án năng lượng hydro từ năm 2020 đến năm 2035.
Vương quốc dầu mỏ Ả rập Saudi chuyển sang năng lượng hydroVương quốc dầu mỏ Ả rập Saudi chuyển sang năng lượng hydro
Alberta - Nôi dầu khí của Canada - chuyển đổi sang điện khí hydroAlberta - Nôi dầu khí của Canada - chuyển đổi sang điện khí hydro
Rystad Energy dự báo về đầu tư hydro toàn cầu

Qua đó cho thấy tổng vốn đầu tư vào các dự án năng lượng hydro và cơ sở hạ tầng có thể đạt 400 tỷ USD vào năm 2035. Hầu hết các khoản đầu tư, lên đến 130 tỷ USD, sẽ được hướng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng cho giao thông vận tải và lưu trữ hydro. Chi phí xây dựng các cơ sở sản xuất có thể lên tới 120 tỷ USD, cho thiết bị - 70 tỷ USD.

Vào năm 2035, khoảng 30 GW máy điện phân để sản xuất hydro xanh (1,35 - 1,8 triệu tấn) sẽ được đưa vào hoạt động trên toàn thế giới và các dự án sản xuất hydro xanh hiện đang ở các giai đoạn thực hiện khác nhau.

Dự án cơ sở hạ tầng hydro lớn nhất hiện đang được thảo luận tại EU. Trong giai đoạn đầu tiên, vào năm 2030, một mạng lưới đường ống dẫn hydro dài 6,8 km có thể được thiết lập ở Tây Bắc châu Âu, với khoảng 75% mạng lưới dự kiến được tạo ra bằng cách cải tạo lại các đường ống dẫn khí hiện có. Đến năm 2040, chiều dài của mạng lưới đường ống hydro có thể đạt tới 23 nghìn km.

Viễn Đông