Những thông điệp cho ngành dầu khí đang yếu kém của Guyana

16:28 | 25/11/2021

|
(PetroTimes) - Viện Quản lý tài nguyên Mỹ Resource Governance Institute (RGI) năm 2021 đánh giá cách 18 quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. RGI đưa ra Báo cáo tóm tắt này trình bày các kết quả và khuyến nghị từ Chỉ số Quản trị Nguồn lực năm 2021 cho lĩnh vực dầu khí của Guyana.
Những thông điệp cho ngành dầu khí đang yếu kém của Guyana
Giàn khoan dầu ngoài khơi Guyana. Ảnh: Tư liệu.

Lĩnh vực dầu khí của Guyana đã được xếp vào nhóm hoạt động “yếu kém” theo Chỉ số Quản trị Nguồn lực của RGI năm 2021, với số điểm là 56 trên 100 điểm. Là một nước khai thác hydrocarbon mới, Guyana vẫn đang phát triển khung thể chế để quản lý lĩnh vực dầu khí. Với sự yếu kém rõ ràng trong quản lý tài sản, doanh thu và môi trường tổng thể, Chính phủ Guyana nên ưu tiên phát triển một hệ thống quản trị nguồn lực mạnh, có tính đến hoạt động khai thác ở đây bắt đầu vào năm 2019 và đang được tiến hành tốt.

Những thông điệp chính mà RGI muốn truyền tải đến các cơ quan hành pháp của Guyana là:

  • Khung pháp lý điều chỉnh quy trình cấp phép của Guyana là nguyên nhân đáng lo ngại. Các nhà chức trách đã mất nhiều thời gian để tiết lộ các hợp đồng, với các cuộc đàm phán và thương lượng lại diễn ra sau những cánh cửa đóng kín.
  • Chính phủ của Guyana nên thiết lập các quy tắc tài khóa quản lý chi tiêu công càng sớm càng tốt.
  • Môi trường hỗ trợ của Guyana cũng yếu. Hiệu quả quản lý của chính phủ và chất lượng của các quy định cũng có vấn đề, cam kết đối với các tiêu chuẩn dữ liệu mở là chỉ số đáng quan tâm nhất. Việc quản lý ngành, cả về mặt hoạch định chính sách thành công và trách nhiệm giải trình công khai, sẽ được hưởng lợi từ việc tuân thủ các nguyên tắc dữ liệu mở.

RGI đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện cách quản lý vĩ mô đối với ngành công nghiệp dầu khí Guyana đang trong quá trình hình thành và phát triển, bao gồm:

  • Bộ Tài nguyên cần xúc tiến việc cập nhật Đạo luật Dầu khí, nhằm thông qua và thực thi các quy trình cấp phép cạnh tranh và minh bạch để xây dựng lòng tin của công chúng và tăng cường cơ chế giải trình.
  • Bộ Tài nguyên nên tiếp tục công khai các hợp đồng và duy trì sổ đăng ký giấy phép cập nhật theo cam kết EITI.
  • Bộ Tài chính nên chủ trì thiết kế lại toàn diện khung tài khóa của Guyana và ưu tiên tuân thủ các quy tắc tài khóa để ngăn chặn việc quản lý bất lợi đối với các nguồn thu tài nguyên.
  • Quốc hội, Bộ Tài nguyên, Cơ quan Năng lượng Guyana và Bộ Môi trường cần ưu tiên thảo luận tham vấn xung quanh lĩnh vực dầu khí của Guyana và vai trò của nó trong quá trình chuyển đổi năng lượng, nhằm điều chỉnh khuôn khổ thể chế đối với những thách thức của sự thay đổi toàn cầu.
  • Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Bộ Tài chính cần tăng cường Quỹ Tài nguyên, để đảm bảo các hoạt động minh bạch và có trách nhiệm giải trình góp phần quản lý nguồn thu thành công. Nếu Chính phủ Guyana quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ luật liên quan, các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác nên được mời tham gia tích cực vào quá trình này.

Elena