Nga tăng sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu

08:00 | 14/08/2019

|
Trong tháng 7 đầu năm 2019, Nga đã khai thác tổng cộng 325 triệu tấn dầu, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2018.