Nga đấu thầu 5 lô dầu khí ở Bắc Cực

11:34 | 05/08/2021

|
(PetroTimes) - Cơ quan quản lỳ tài nguyên LB Nga Rosnedra thông báo đấu thầu năm lô khai thác dầu khí ở Khu tự trị Yamalo-Nenets vào ngày 21 tháng 9. Thông báo ghi rõ danh sách các nhà thầu sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 8.
Nga đấu thầu 5 lô dầu khí ở Bắc Cực
Khu tự trị Yamalo-Nenets, LB Nga. Nguồn: wikimedia.org

Theo Rosnedra, trữ lượng có thể thu hồi của lô Kharaegan categoria D1 (triển vọng) là: dầu - 19,1 triệu tấn, khí - 10,9 tỷ mét khối, condensate - 0,32 triệu tấn; categoria D2 (dự báo): dầu - 13,5 triệu tấn, khí - 8,2 tỷ mét khối, condensate - 0,3 triệu tấn. Khoản nộp ban đầu là 68,8 triệu rúp.

Trữ lượng có thể thu hồi của lô Khoshgortyegan categoria D1 là: dầu - 12,5 triệu tấn, khí đốt - 11,2 tỷ mét khối, condensate - 0,5 triệu tấn; categoria D2: dầu - 9,2 triệu tấn, khí - 8,3 tỷ mét khối, condensate - 0,2 triệu tấn. Khoản nộp ban đầu là 51 triệu rúp.

Theo Rosnedra, trữ lượng có thể thu hồi của lô Logasyegan categoria D1 là: dầu - 95,6 triệu tấn, khí đốt - 17,8 tỷ mét khối, condensate - 1,6 triệu tấn. Loại D2: dầu - 31,2 triệu tấn, khí - 12,1 tỷ mét khối, condensate - 0,8 triệu tấn. Khoản nộp ban đầu là 245,3 triệu rúp.

Trữ lượng có thể thu hồi của lô Vostochno-Kharasaveysky lên tới 3,7 triệu tấn dầu ở loại D1 và 20,4 triệu tấn ở loại D2, cũng như 409 tỷ mét khối khí ở loại D0. Lô Vostochno-Kharasaveysky giáp với các mỏ khí đốt, giấy phép do Gazprom và Novatek nắm giữ. Khoản nộp ban đầu là 957,3 triệu rúp.

Cuối cùng, trữ lượng có thể thu hồi của lô Vostochno-Malyginsky loại D1 là: dầu - 18,0 triệu tấn, khí - 213 tỷ mét khối, condensate - 1,8 triệu tấn; loại D2 (dự báo) là: dầu - 13 triệu tấn, khí - 119 tỷ mét khối, condensate - 1,6 triệu tấn. Lô này cũng giáp với các lô của Gazprom và Novatek. Khoản nộp ban đầu là 487,2 triệu rúp.

Elena