Major khủng như Ả Rập Xê Út có cần khuyến khích đầu tư dầu khí hay không

15:35 | 06/12/2021

|
(PetroTimes) - Ả Rập Xê Út có trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn thứ hai thế giới (21,9%) và khí đốt (4,6%), sản lượng dầu khoảng 11 triệu thùng/ngày (mbd). Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Major khủng như Ả Rập Xê Út có cần khuyến khích đầu tư dầu khí hay không

Ả Rập Xê Út có các chính sách khuyến khích việc thăm dò và sản xuất khí đốt hoặc dầu độc đáo không?

Saudi Aramco kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến cấp phép, thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt, theo sự chấp thuận của Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản.

Luật cơ bản năm 1992 của Ả Rập Xê Út quy định tất cả của cải tài nguyên của đất nước là tài sản của nhà nước.

Hội đồng Dầu mỏ và Khoáng sản Tối cao (Hội đồng Dầu khí) của Ả Rập Xê Út đưa ra quyết định về tất cả các vấn đề dầu khí. Hội đồng Dầu khí cũng soạn thảo chính sách chung của Saudi Aramco và có thể đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến đầu tư dầu khí. Ngoài ra, Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản (MEIM) quy định tất cả các khía cạnh của hoạt động thương mại liên quan đến buôn bán các sản phẩm dầu mỏ, bao gồm việc sử dụng, bán, chuyển giao, lưu trữ, phân phối, nhập khẩu và xuất khẩu. Trên thực tế, tất cả các vấn đề hoạt động bao gồm thăm dò, xây dựng và kinh doanh đều do công ty dầu khí 100% vốn nhà nước Saudi Aramco, một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới xử lý.

Hội đồng Dầu khí bao gồm các thành viên của gia đình hoàng gia, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và các Bộ trưởng của Chính phủ, chịu trách nhiệm hoạch định chính sách dầu khí và khí đốt tự nhiên, bao gồm cả việc xem xét hợp đồng, cũng như hoạch định chiến lược của Saudi Aramco. MEIM chịu trách nhiệm lập kế hoạch quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, bao gồm cả hóa dầu. Hội đồng quản trị của Aramco bao gồm Bộ trưởng Bộ Năng lượng làm Chủ tịch cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Kinh tế, Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út, Giám đốc điều hành của Aramco và các chuyên gia quốc tế nổi tiếng khác.

Luật cũng qui định, ý kiến của Nhà Vua sẽ là quyết định cuối cùng.

Để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực khai thác nguồn tài nguyên hydrocarbon, Ả Rập Xê Út cũng thay đổi các sắc thuế. Sửa đổi vào tháng 1 năm 2018 thuế thu nhập đối với đầu tư khí tự nhiên được giảm từ 30% xuống còn 20%.

Ngoài ra Ả Rập Xê Út qui định thuế đối với các công ty sản xuất dầu và hydrocacbon theo số vốn đầu tư, đầu tư vốn lớn thì thuế suất giảm, ví dụ:

85% đối với công ty có vốn đầu tư từ 60 tỷ USD trở xuống.

75% đối với các công ty có vốn đầu tư từ 60 tỷ USD đến 80 tỷ USD.

50% đối với vốn đầu tư trên 100 tỷ USD.

Đầu tư vốn là tổng giá trị tích lũy của tài sản cố định, dù là hữu hình (nhà máy và máy móc) hay vô hình, bao gồm cả hoạt động khoan thăm dò và phát triển.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, tiền bản quyền được tích lũy cho Chính phủ Ả Rập Xê Út từ Aramco đã được tính toán theo hệ thống lũy tiến liên quan đến giá dầu kể từ đầu năm 2017, trái ngược với mức thuế bản quyền cố định 20% đã được áp dụng trong vài năm. Mức thuế tài nguyên mới dựa trên tỷ lệ biên 20% doanh thu đối với giá dầu lên đến 70 USD / thùng, 40% trong khoảng 70 - 100 USD và 50% khi giá dầu thô trên 100 USD. Ngoài tiền bản quyền trên doanh thu, Aramco trả thuế thu nhập cố định là 50%, mức thuế này đã được giảm từ 85% vào năm ngoái.

Elena