Guyana thay đổi giấy phép khai thác dầu khí phù hợp với mục tiêu phát thải

15:40 | 19/04/2022

|
(PetroTimes) - Theo Giấy phép Môi trường được cấp cho Dự án Yellowtail trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, ExxonMobil được yêu cầu cung cấp cho Guyana một lộ trình giảm phát thải cùng với việc kiểm tra tiềm năng và tính khả thi của các công nghệ Sử dụng và Lưu trữ Thu giữ Các bon (CCUS).
Guyana thay đổi giấy phép khai thác dầu khí phù hợp với mục tiêu phát thải

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Guyana cho biết đây là một trong những tính năng mới của giấy phép. Guyana đã chấp thuận cho Exxon tiến hành nghiên cứu thu giữ carbon.

ExxonMobil đã cam kết toàn cầu đạt mức phát thải ròng 0 vào năm 2050.

Guyana dự thảo Chiến lược phát triển các-bon thấp (LCDS 2030) yêu cầu không carbon và sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có trong các hoạt động khai thác dầu khí.

Guyana đang hướng tới mục tiêu phát thải và nghiên cứu để thay đổi giấy phép phù hợp với mục tiêu phát thải, cũng như muốn xem nhà thầu dầu khí thực hiện cam kết toàn cầu về 0 ròng vào năm 2050 như thế nào.

Các quy định của giấy phép nêu tại Mục 3.22 rằng trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ khi tài liệu nói trên được trao, chi nhánh của ExxonMobil, Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), phải đệ trình một kế hoạch làm việc, bao gồm cả lịch trình các hoạt động để tiến hành một lộ trình giảm cường độ phát thải khí nhà kính đối với các hoạt động dầu khí của mình; tiềm năng của các công nghệ và hệ thống CCUS ở Guyana; việc triển khai hoặc đầu tư tiềm năng vào các bể chứa các-bon, các dự án năng lượng tái tạo, các công nghệ âm các-bon, hoặc áp dụng các khoản tín chỉ các-bon chất lượng cao hoặc các khoản bù đắp được tạo ra từ bên trong hoặc bên ngoài Guyana; và bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào khác có lợi cho sự hợp tác. Điều này bao gồm các cơ chế thị trường để thúc đẩy đổi mới và các chính sách hỗ trợ.

Đầu năm nay, ExxonMobil cho biết, để giúp đạt mức 0 ròng cho các tài sản hoạt động vào năm 2050 rằng họ đã xác định hơn 150 bước và sửa đổi tiềm năng có thể áp dụng cho các tài sản trong các hoạt động thượng nguồn, hạ nguồn và hóa chất.

Các hoạt động carbon thấp sẽ trở thành tài sản quan trọng, Exxon đi trước với công nghệ và dự kiến ​​sẽ hoàn thành các lộ trình chi tiết giải quyết khoảng 90% lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến hoạt động dầu khí vào cuối năm nay và phần còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Elena