Gazpromneft-Khantos được gia hạn giấy phép thăm dò tại mỏ Priobskoye (Nga)

06:31 | 18/05/2019

|
Gazpromneft-Khantos đã được gia hạn giấy phép thăm dò địa chất tại khu vực phía Nam của mỏ Priobskoye ở Nga đến năm 2023.    

Giấy phép ban đầu đã được cấp vào tháng 3/2014 với thời hạn 5 năm, cho phép Gazpromneft-Khantos tìm kiếm thăm dò dầu khí và đánh giá các cấu tạo triển vọng mới.

gazpromneft khantos duoc gia han giay phep tham do tai mo priobskoye nga

Gazpromneft-Khantos đã tiến hành phân tích các tài liệu địa vật lý sẵn có, phân tích mẫu lõi và tái minh giải dữ liệu địa chấn 3D cũng như xây dựng mô hình địa chất của các trầm tích Achimov thuộc mỏ Priobskoye. Điều này cho phép công ty xác định được các khu vực triển vọng cho chương trình thăm dò và đã khoan một giếng thăm dò ở độ sâu hơn 3.300m bằng công nghệ nứt vỉa thủy lực vào năm 2018. Kết quả thử vỉa đã cho lưu lượng dòng dầu bão hòa đạt 51 tấn mỗi ngày, khẳng định tiềm năng dầu khí tại cấu tạo Achimov. Trữ lượng tại chỗ của phát hiện đạt 10 triệu tấn và trữ lượng thu hồi ước đạt 2,5 triệu tấn.

Gazprom Neft PJSC và các công ty con hiện sở hữu 61 giấy phép thăm dò và phát triển mỏ, tổng trữ lượng dầu xác minh của công ty đạt trên 4,5 tỷ thùng.

gazpromneft khantos duoc gia han giay phep tham do tai mo priobskoye ngaGazpromNeft triển khai công nghệ khai thác dầu mới ở biển Pechora
gazpromneft khantos duoc gia han giay phep tham do tai mo priobskoye ngaGazpromneft-Sakhalin thuê giàn khoan ngoài khơi biển Okhotsk

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)