Để hydro xanh trở thành nhiên liệu cạnh tranh

10:13 | 27/11/2020

|
Theo đánh giá của S&P Global Ratings, hydro xanh sẽ trở thành nhiên liệu cạnh tranh nếu giảm được 50% chi phí.
Các cường quốc dầu khí đầu tư nhiều tỷ đô-la cho năng lượng xanhCác cường quốc dầu khí đầu tư nhiều tỷ đô-la cho năng lượng xanh
Total đầu tư năng lượng xanh, phát triển công cụ Solar MapperTotal đầu tư năng lượng xanh, phát triển công cụ Solar Mapper
Để hydro xanh trở thành nhiên liệu cạnh tranh

Hiện tại, nhu cầu toàn cầu về hydro là 73 triệu tấn. Khoảng 50% được tiêu thụ trong tinh chế, 40% trong sản xuất phân bón.

Chi phí sản xuất hydro phụ thuộc nhiều vào giá khí đốt và các nguồn năng lượng tái tạo. Vào tháng 10/2020, hydro xám tại Vịnh Mexico có giá 1,25 USD/kg, tại California - 2 USD/kg, tại Hà Lan - 1,7 USD/kg, tại Nhật Bản - 2,7 USD/kg. Chi phí cho hydro xanh cao hơn khoảng 0,2 USD/kg.

Chi phí hydro được sản xuất bằng điện phân, dựa trên giá điện giao ngay tại Vịnh Mexico là 2,8 USD/kg, ở California là hơn 4 USD/kg, ở Hà Lan - 4,3 USD/kg, ở Nhật Bản - 5,3 USD/kg.

Để hydro xanh trở thành nhiên liệu cạnh tranh, chi phí sản xuất phải giảm hơn một nửa - ít nhất là xuống còn 2 USD/kg. LCOE giảm 10 USD/MW vào năm 2030 có thể giảm chi phí hydro 0,4-0,5 USD/kg; giảm đơn vị CAPEX mỗi máy điện phân 250 USD/kW làm giảm giá hydro 0,3-0,4 USD/kg; tăng hiệu quả của máy điện phân từ 40% hiện tại lên 50% có thể dẫn đến giảm chi phí hydro 0,2-0,3 USD/kg.

Viễn Đông