Tổng Thư ký ASCOPE nhiệm kỳ 2014 - 2019 Nopporn Chuchinda

Đây là thời điểm thích hợp để Petrovietnam đảm nhận vị trí Tổng Thư ký ASCOPE

09:54 | 04/12/2019

|
Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASEAN Council on Petroleum - ASCOPE) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chủ trì tổ chức, PetroTimes đã có buổi phỏng vấn ông Nopporn Chuchinda, Tổng Thư ký ASCOPE nhiệm kỳ 2014 - 2019 về sự kiện lần này.

PV: ASCOPE là một tổ chức của khu vực ASEAN đã tạo ra môi trường tốt cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác của các công ty dầu khí quốc gia các nước ASEAN. Với tư cách là Tổng thư ký của ASCOPE nhiệm kỳ 2014-2019, xin ông cho biết những kết quả nổi bật của hợp tác trong khuôn khổ ASCOPE trong 5 năm qua?

Ông Nopporn Chuchinda: ASCOPE là tổ chức hợp tác trong lĩnh vực năng lượng của 10 nước thành viên ASEAN với mục đích tăng cường hợp tác chung, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, đào tạo... phù hợp với các thành viên ASCOPE

Trong 5 năm qua, các thành viên ASCOPE đã cố gắng xây dựng nền tảng hợp tác chung đồng thời tập trung vào nâng cao chất lượng hợp tác giữa các thành viên. Với mục tiêu đó, ASCOPE đã cơ cấu lại tổ chức của Hội đồng, giảm số lượng Tiểu ban từ 7 xuống còn 4 Tiểu ban, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các thành viên Hội đồng.

day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascope
Ông Nopporn Chuchinda, Tổng Thư ký ASCOPE nhiệm kỳ 2014 - 2019

PV: Những kết quả của hoạt động của ASCOPE đó đã tác động như thế nào đến các hoạt động dầu khí của các nước trong khu vực, thưa ông?

Ông Nopporn Chuchinda: Các dự án chung giữa các thành viên ASCOPE đã tăng đáng kể trong 5 năm qua. Hội đồng ASCOPE đã thúc đẩy các thành viên tăng cường hợp tác với nhau, cả song phương lẫn đa phương. Các hoạt động này đã đạt kết quả tốt, thực hiện đúng theo các kế hoạch và lộ trình đã đề ra. Các bên đã đề ra mô hình hợp tác hiệu quả hơn với việc hình thành 04 Tiểu ban của Hội đồng gồm: Tiểu ban Thăm dò Khai thác; Tiểu ban Khí; Tiểu ban Đối tác Thương mại và Tiểu ban Nghiên cứu chính sách.

PV: Chủ đề năm nay của Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng ASCOPE là "Hợp tác khu vực vì sự phát triển bền vững", xin ông cho biết triển vọng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí của các nước trong khu vực?

Ông Nopporn Chuchinda: Đây là thời điểm lý tưởng cho sự chuyển giao trong lĩnh vực sử dụng năng lượng. Hiện nay, năng lượng chủ yếu là dầu và khí, trong tương lại dầu khí vẫn đóng vai trò chủ yếu trong việc sử dụng nhiên liệu nhưng sẽ hướng tới việc chuyển sang sử dụng các dạng năng lượng khác, thân thiện với môi trường hơn. Chính vì vậy, tại Kỳ họp lần thứ 45 ASCOPE này chúng tôi đã thảo luận nhiều về vấn đề này và đưa ra một tiêu chuẩn chung trong hợp tác giữa các thành viên để cùng phát triển.

PV: Năm nay, Petrovietnam sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Ban thư ký ASCOPE, ông đánh giá như thế nào về sự kiện quan trọng này và vai trò của Petrovietnam trong hoạt động của Hội đồng ASCOPE trong thời gian tới?

Ông Nopporn Chuchinda: Kết thúc Kỳ họp lần này, PTT sẽ chuyển giao vai trò Ban thư ký ASCOPE cho Petrovietnam. Đây là sẽ là cơ hội cho Petrovietnam, cũng là khởi đầu tốt và là thời điểm thích hợp để Petrovietnam đảm nhận vị trí Tổng thư ký ASCOPE. Hiện nay, Việt Nam và Petrovietnam đang tăng cường vị thế trong khu vực và trên thế giới với một nền kinh tế phát triển năng động. Tôi tin tưởng rằng với vị trí Tổng Thư ký ASCOPE, chắc chắn Petrovietnam sẽ phát huy vai trò của mình để ASCOPE phát triển lên tầm cao mới.

PV: Xin cảm ơn ông về buổi phỏng vấn!

day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascopeCùng hợp tác để tạo ra môi trường ổn định cho các công ty dầu khí
day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascopePetrovietnam tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng ASCOPE
day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascopeChủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE
day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascopeASCOPE: Thúc đẩy phát triển thị trường khí tự nhiên
day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascopeTổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp Tổng Thư ký ASCOPE
day la thoi diem thich hop de petrovietnam dam nhan vi tri tong thu ky ascopeKỳ họp lần thứ 44 Hội đồng ASCOPE tại Bangkok, Thái Lan

P.V