Ả Rập Xê-út lần đầu thừa nhận sự chậm trễ trong một số dự án Tầm nhìn 2030

10:22 | 08/12/2023

|
(PetroTimes) - Lần đầu tiên, Ả Rập Xê-út thừa nhận rằng một số dự án trong kế hoạch Tầm nhìn 2030 nhằm đa dạng hóa nền kinh tế khỏi dầu mỏ đang bị trì hoãn để tránh áp lực lên nền kinh tế.
Ả Rập Xê-út lần đầu thừa nhận sự chậm trễ trong một số dự án Tầm nhìn 2030

Bộ trưởng Tài chính Mohammed Al Jadaan nói với Bloomberg rằng Vương quốc này, cũng là nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, cần thêm thời gian để "xây dựng nhà máy, xây dựng đủ nguồn nhân lực".

Ông Al Jadaan nói thêm: "Việc trì hoãn hay đúng hơn là gia hạn một số dự án sẽ phục vụ nền kinh tế".

"Có những chiến lược đã bị hoãn lại và có những chiến lược sẽ được tài trợ sau năm 2030", ông Al Jadaan nói với Bloomberg mà không nêu rõ dự án nào đang bị trì hoãn.

Vào cuối tháng 10, Tổng cục Thống kê của nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới cho biết, nền kinh tế Ả Rập Xê-út đã suy giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái do sản lượng và hoạt động khai thác dầu thấp hơn.

Ước tính sơ bộ của cơ quan chức năng cho thấy hoạt động khai thác dầu thấp hơn đã kéo nền kinh tế rơi vào quý suy giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2021.

Đầu năm nay, IMF cho biết nền kinh tế của Ả Rập Xê-út sẽ chậm lại rõ rệt trong năm nay so với mức tăng trưởng 8,7% của năm ngoái do việc cắt giảm sản lượng dầu mà nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới đang thực hiện nhằm "ổn định thị trường".

Trong báo cáo ngân sách năm 2024 công bố tuần này, Bộ tài chính Ả Rập Xê-út cho biết họ dự kiến ​​thâm hụt ngân sách là 1,9% GDP cho năm tài chính 2024. Bộ cho biết trong nửa đầu năm 2023, sản phẩm nội địa từ hoạt động dầu mỏ của Ả Rập Xê-út giảm 1,3% do việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu.

Do việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện, tăng trưởng GDP thực tế trong năm tài chính 2023 dự kiến ​​chỉ ở mức 0,03%, nhờ các hoạt động phi dầu mỏ tăng 5,9%. Các ước tính ban đầu cho năm tài chính 2024 cho thấy mức tăng trưởng GDP thực tế là 4,4%, một lần nữa được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của GDP các hoạt động phi dầu mỏ.

Bình An