TechnipFMC - giá trị tài sản có thể bị giảm 2,4 tỷ USD trong quý IV/2019

15:08 | 14/02/2020

|
Nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu TechnipFMC cho biết công ty dự kiến ghi nhận giá trị tài sản trong quý IV/2019 giảm, ở vào khoảng 2,4 tỷ USD, trong đó chi phí của mảng dịch vụ công trình ngầm là 1,3 tỷ USD, do giá dầu khí xuống thấp và các công ty khai thác cắt giảm chi phí.    

TechnipFMC cũng ước tính doanh thu năm 2019 đạt gần 13,5 tỷ USD, nằm ở giữa biên độ dự báo trước đó. Hoạt động khai thác dầu khí đá phiến ở khu vực Bắc Mỹ hiện nay đang suy giảm do giá dầu đi xuống, gây ảnh hưởng đến các công ty dịch vụ mỏ dầu, như Halliburton cũng ghi nhận chi phí 2,2 tỷ USD trong tháng 1/2020, trong khi Schlumberger đã phải đưa ra kế hoạch cắt giảm chi phí mạnh mẽ.

technipfmc du kien chi phi o muc 24 ty usd trong quy iv2019

TechnipFMC cho biết giá trị vốn hóa thị trường của công ty cũng đã giảm đáng kể, một phần do những bất ổn về địa chính trị và giá cả hàng hóa giảm.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)