SOCAR và Equinor xác nhận phát hiện dầu ngoài khơi Azerbaijan

11:14 | 26/03/2020

|
SOCAR và Equinor đã xác nhận phát hiện dầu tại mỏ Karabagh của Azerbaijan thuộc Biển Caspian, cách thành phố Baku 120 km về phía Đông.    

Giếng thẩm lượng đầu tiên tại mỏ Karabagh đã được khoan vào ngày 23/12/2019 ở độ sâu 180m nước bởi giàn khoan bán chìm Dada Gorgud do Công ty khoan Caspian (CDC) của SOCAR vận hành. Đối tượng khoan thẩm lượng là vỉa chứa dầu nằm ở độ sâu gần 3.400m, với tiềm năng phát triển khai thác thương mại.

socar va equinor xac nhan phat hien dau ngoai khoi azerbaijan

Cấu tạo triển vọng Karabagh đã được phát hiện vào năm 1959. Liên doanh do Công ty Dầu khí Quốc tế Caspian (CIPCO) điều hành đã khoan 3 giếng thăm dò theo hợp đồng phân chia sản phẩm (PSA) Karabagh được ký năm 1995. Trong đó, hai giếng đã tìm thấy khí ở khu vực Đông Nam của cấu tạo và giếng thứ ba đã cho thấy sự hiện diện của dầu ở khu vực phía Tây cấu tạo. Năm 1999, hợp đồng PSA bị chấm dứt do phát hiện không có khả năng khai thác thương mại. Vào tháng 5/2018, SOCAR và Equinor đã ký một hợp đồng dịch vụ để phát triển mỏ dầu Karabagh trong vùng lãnh hải của Azerbaijan ở Biển Caspi với tỷ lệ cổ phần bằng nhau.

Từ năm 1994, SOCAR và Equinor đã hợp tác trong một số dự án chung quan trọng, bao gồm cả việc điều hành mỏ dầu Azeri Chirag và Deep Water Gunashli (ACG).

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)