Sinopec phát hiện khí tại giếng khoan thăm dò ở Tân Cương

08:50 | 09/11/2019

|
 Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Sinopec của Trung Quốc đã có phát hiện khí thiên nhiên với lưu lượng cao tại một giếng khoan thăm dò ở khu vực phía Tây Bắc vùng Tân Cương, Trung Quốc.    

Giếng Shunbei-4 đã được khoan tới độ sâu 8.270 m tại mỏ Shunbei có diện tích 28.000 km2, một trong những mỏ sâu nhất dưới lòng đất ở châu Á. Công tác thử vỉa cho thấy, giếng đạt lưu lượng 104.500 mét khối khí/ngày.

sinopec phat hien khi tai gieng khoan tham do o tan cuong

Sinopec đã lên kế hoạch khoan tổng cộng 65 giếng tại mỏ Shunbei, trong đó 47 giếng đã được khoan và 35 giếng đang khai thác. Sản lượng hiện tại của mỏ đạt gần 2.300 tấn dầu và 793.000 mét khối khí.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)