Petrobras của Brazil bắt đầu khoan giếng Equatorial Margin

16:28 | 26/12/2023

|
(PetroTimes) - Công ty dầu khí nhà nước Brazil Petroleo Brasileiro (Petrobras) mới đây cho biết họ đã bắt đầu khoan giếng Pitu Oeste, đánh dấu nỗ lực của công ty nhằm nối lại việc thăm dò dầu khí trên "Equatorial Margin".
Petrobras của Brazil bắt đầu khoan giếng Equatorial Margin

Theo Petrobras, khu vực Xích đạo kéo dài dọc theo bờ biển Brazil từ bang Rio Grande do Norte đến Amapa.

Việc khoan giếng nằm cách bờ biển Rio Grande do Norte 53 km sẽ mất khoảng từ ​​3 đến 5 tháng.

Thông qua giếng Pitu Oeste, Petrobras hy vọng có được thêm thông tin địa chất về khu vực. Điều này sẽ cho phép công ty xác nhận việc mở rộng phát hiện dầu được thực hiện vào năm 2014.

Petrobras hồi tháng 10 nói rằng, họ đã nhận được giấy phép hoạt động để khoan hai giếng ở vùng nước sâu, rìa xích đạo Brazil từ cơ quan môi trường Ibama.

Theo kế hoạch chiến lược 2024 - 2028 của Petrobras, công ty dự kiến ​​đầu tư 3,1 tỷ USD cho nghiên cứu dầu khí ở Equatorial Margin, nơi công ty hy vọng sẽ khoan 16 giếng trong giai đoạn này.

Bình An

Reu