Longform
Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (29/1-4/2)

12:54 | 04/02/2024

Sản lượng dâu thô của OPEC giảm nhiều nhất kể từ tháng 7 năm 2023

Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (29/1-4/2)