Ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ chưa thể bị thay thế

11:16 | 02/08/2021

|
(PetroTimes) - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đạt được những bước tiến trong việc giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhiên liệu hóa thạch. Kế hoạch hậu đại dịch của chính phủ liên bang bao gồm hàng trăm tỷ USD tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và xe điện.
Ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ chưa thể bị thay thế

Trong một báo cáo gần đây do Viện Dầu Mỹ (API) ủy quyền, hãng kiểm toán PwC đã mô tả ngành công nghiệp dầu khí là một ngành quan trọng đối với Mỹ về các tác động trực tiếp và gián tiếp dưới dạng việc làm, thu nhập lao động và giá trị gia tăng.

Điển hình như ngành dầu khí tại Mỹ đã sử dụng 11,3 triệu người lao động trong nước vào năm 2019, cả trực tiếp và gián tiếp. Thu nhập từ những công việc này, mà PwC định nghĩa là tiền lương, phúc lợi cũng như thu nhập của chủ sở hữu, đạt 892,7 tỷ USD trong cùng năm đó. Giá trị gia tăng của ngành dầu khí ở Mỹ trong năm 2019 đạt khoảng 1,688 nghìn tỷ USD. Nói cách khác, ngành dầu khí đã đóng góp gần 1,688 nghìn tỷ USD vào GDP quốc gia.

Đại dịch hồi năm ngoái đã tàn phá ngành dầu khí, song không thể xóa sổ ngành này. Năm nay, ngành dầu khí Mỹ đang phục hồi và thậm chí sản lượng vẫn tăng trưởng ổn định, mặc dù vẫn thận trọng. Tuy nhiên, các kế hoạch chuyển đổi xanh mong muốn ngành dầu khí sẽ đóng ​​một vai trò nhỏ hơn nhiều đối với nền kinh tế Mỹ trong tương lai.

Trên thực tế, việc xây dựng trang trại năng lượng mặt trời và gió rất khác với sản xuất dầu và khí đốt. Hãy nói về việc làm vì nó sẽ là ví dụ đơn giản nhất. Các giếng dầu được khoan và sau đó được giám sát và bảo dưỡng. Tuy nhiên, các trang trại năng lượng mặt trời, sau khi được xây dựng, cần ít bảo trì và giám sát hơn so với một giếng dầu.

Quá trình sản xuất dầu và khí đốt cần người giám sát, điều này có nghĩa là ngành dầu khí tạo ra nhiều việc làm hơn so với việc xây dựng trang trại năng lượng mặt trời về lâu dài.

Một mặt, điều này làm cho dầu khí trở thành một ngành công nghiệp không kinh tế. Mặt khác, nó tạo ra công ăn việc làm, có lợi cho nền kinh tế.

Đề cập tới con số 1.688 nghìn tỷ USD mà sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và tài sản dầu khí đã tạo ra cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2019, trong đó khoảng 1,4 nghìn tỷ USD đến từ các hoạt động trực tiếp và gián tiếp, PwC cho biết. Các khoản đầu tư vốn của ngành này cũng đã tăng thêm 245,4 tỷ USD ở thời điểm đó.

Bình An