Mỹ bổ sung danh sách trừng phạt liên quan đến mua bán dầu thô Venezuela

19:00 | 22/06/2020

|
Trong khuôn khổ điều tra các công ty Mexico có liên quan đến mua bán dầu thô Venezuela, bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung 3 công dân Mexico, 8 công ty và 2 tanker vào danh sách trừng phạt.