Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ V)

09:00 | 27/11/2021

|
(PetroTimes) - Các văn bản pháp lý về hoạt động dầu khí ở Ai Cập đưa ra một số quy định cụ thể liên quan đến các hợp đồng tô nhượng dầu khí, các điều khoản chính và việc chấm dứt hợp đồng.

Cấp phép hợp đồng/thỏa thuận tô nhượng (concession agreement)

Bộ Dầu khí và Khoáng sản (MOP) và cơ quan có thẩm quyền liên quan đại diện cho Chính phủ Ai Cập cấp phép thăm dò và khai thác dầu khí thông qua một hợp đồng tô nhượng. Cơ quan chính phủ có liên quan (Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập EGPC, Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập EGAS hoặc Công ty Cổ phần Dầu khí Ganoub El Wadi GANOPE) tổ chức và quản lý các vòng đấu thầu định kỳ để cấp phép cho các nhà đầu tư thăm dò các khu vực tô nhượng mới. Sau khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tài chính cần thiết, một hợp đồng tô nhượng được ký kết giữa MOP và cơ quan có liên quan với nhà thầu trúng thầu.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ V)
Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập thông báo tìm thấy dầu và khí đốt tại 3 khu vực tô nhượng ở Meleiha, Sa mạc Tây Ai Cập, trong hợp đồng tô nhượng với công ty dầu khí Italia ENI tháng 10/2021. Ảnh: Egypt Today.

Hợp đồng tô nhượng được ban hành theo tiêu chuẩn do MOP quy định, trừ các điều khoản thương mại chính (như cách thức phân chia sản phẩm), các điều khoản này phụ thuộc vào kết quả của hồ sơ dự thầu. Sau khi các điều khoản này được các bên nhất trí, hợp đồng tô nhượng được ban hành theo luật, thường có hiệu lực vào ngày sau khi được công bố trên Công báo. Luật Hợp đồng Tô nhượng tạo thành khung pháp lý chính điều chỉnh thỏa thuận của các bên và thay thế bất kỳ luật nào khác có xung đột.

Các điều khoản chính trong hợp đồng tô nhượng

Một hợp đồng tô nhượng dầu khí được cấp trong thời hạn từ 9 đến 10 năm để thực hiện các hoạt động thăm dò đối với khu vực tô nhượng đã được chỉ định. Thông thường, một bảo lãnh tài chính (Thư bảo lãnh) được nhà thầu đệ trình lên chính phủ trước khi ký hợp đồng tô nhượng, đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong thời gian nói trên. Thời hạn hợp đồng tô nhượng được chia thành ba giai đoạn, thường là ba đến bốn năm mỗi giai đoạn.

Nhà thầu phải từ bỏ một phần diện tích tô nhượng không tìm thấy phát hiện thương mại vào cuối mỗi giai đoạn (thường là 25% cho hai giai đoạn đầu và 75% còn lại vào cuối giai đoạn thứ ba). Khi tìm thấy một phát hiện thương mại, khu vực liên quan (có khả năng khai thác) được chuyển thành Hợp đồng thuê phát triển, tùy thuộc vào sự chấp thuận của MOP, với thời hạn ban đầu là 20 năm kể từ ngày giao dầu hoặc khí đầu tiên. Thời hạn này có thể được gia hạn, với điều kiện tổng thời gian của mỗi Hợp đồng thuê phát triển không được vượt quá 30 năm.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ V)
Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập lần đầu tiên cấp phép thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập tại Biển Đỏ theo hợp đồng tô nhượng với Chevron, Shell và Mubadala tháng 12/2019. Ảnh:DailyNews Egypt.

Sau khi ký Hợp đồng cho thuê phát triển, một liên doanh (tức là Công ty điều hành Operating Company OC) phải được thành lập và thuộc sở hữu bình đẳng giữa EGPC/ EGAS và Nhà Thầu. OC chỉ đơn giản là đại lý của Nhà thầu với mục đích duy nhất là thực hiện các công việc thăm dò và phát triển theo yêu cầu của hợp đồng tô nhượng, trong khi mọi trách nhiệm pháp lý sẽ do Nhà Thầu chịu. Do đó, OC không sở hữu bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào trong hợp đồng tô nhượng và không thu lợi nhuận. Trên thực tế, cùng một OC có thể thực hiện công việc cần thiết cho một hoặc nhiều hợp đồng tô nhượng khai thác, tùy thuộc vào sự đồng ý của MOP.

Chấm dứt hợp đồng tô nhượng

Hợp đồng tô nhượng sẽ hết hạn khi hết thời hạn, trừ khi được chấm dứt trước đó. Chính phủ có quyền chấm dứt sớm, khi xảy ra một số trường hợp nhất định, thường được nêu trong hợp đồng tô nhượng, bao gồm: (i) Nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch (ii) bất kỳ quyền lợi nào của Nhà thầu có thể thay đổi mà không cần thỏa thuận trước; (iii) khai thác khoáng sản khác với những khoáng sản được chính phủ cho phép; (iv) Nhà Thầu bị tuyên bố phá sản; (v) bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào theo hợp đồng tô nhượng hoặc Luật Nhiên liệu. Chính phủ thông báo cho Nhà Thầu về vi phạm được đề cập và thông thường Nhà Thầu được phép gia hạn thời gian để khắc phục và sửa chữa vi phạm đã nêu. Việc chấm dứt hợp đồng tô nhượng thực hiện theo Quyết định của Tổng thống./. (Còn nữa)

Thanh Bình