Equinor gặp giếng khô ở Biển Bắc

14:15 | 09/07/2021

|
(PetroTimes) - Theo Thông cáo báo chí của Công ty Equinor Energy AS, nhà điều hành giấy phép sản xuất 785 S, đã kết thúc khoan giếng thăm dò 31/11-1 S.
Equinor gặp giếng khô ở Biển Bắc
Vị trí giếng thăm dò 31/11-1 S. Nguồn: Thông cáo báo chí của Equinor

Giếng được khoan cách mỏ Troll ở Biển Bắc 55 km về phía nam và cách Bergen 100 km về phía tây nam.

Mục tiêu thăm dò chính của giếng là để chứng minh dầu mỏ trong Hệ tầng Johansen từ Kỷ Jura sớm và Nhóm Statfjord từ Kỷ Trias muộn đến Kỷ Jura sớm.

Mục tiêu thăm dò thứ cấp đối với giếng là để chứng minh dầu mỏ và thu thập số liệu các đặc tính của vỉa trong Hệ tầng Sognefjord, Hệ tầng Fensfjord và Goup Brent (Kỷ Jura muộn đến giữa) và điều tra tiềm năng đá nguồn trong phần này của Lưu vực sông Stord. Một mục tiêu khác của giếng là đánh giá các đặc tính của bể chứa liên quan đến việc lưu trữ CO2.

Giếng gặp phải Hệ tầng Johansen, dày khoảng 65 mét, trong đó 48 mét là đá sa thạch với chất lượng vỉa trung bình. Ở phần trên của Statfjord Group, giếng có đá sa thạch cao 28 mét với chất lượng vỉa trung bình.

Trong mục tiêu thứ cấp, giếng gặp phải Hệ tầng Sognefjord với độ dày khoảng 275 mét, trong đó 65 mét là đá sa thạch có chất lượng vỉa từ trung bình đến tốt. Nó cũng gặp phải Hệ tầng Fensfjord, dày khoảng 130 mét, trong đó 47 mét là đá sa thạch với chất lượng vỉa từ trung bình đến tốt. Không có số liệu về Group Brent.

Giếng cạn. Thu thập dữ liệu đã được thực hiện.

Đây là giếng thăm dò đầu tiên trong giấy phép 785 S.

Giếng 31/11-1 S đã được khoan tới độ sâu đo được và theo phương thẳng đứng tương ứng là 3254 và 3135 mét dưới mực nước biển và được kết thúc ở phần dưới của Group Statfjord từ kỷ Jura sớm đến kỷ Trias muộn.

Độ sâu của nước tại khu vực này là 289 mét. Đã hủy giếng.

Giếng 31/11-1 S được khoan bởi Deepsea Atlantic, hiện sẽ khoan giếng khai thác 34/7-J4 AH trên mỏ Tordis theo giấy phép sản xuất 089 ở Biển Bắc, nơi Equinor Energy AS là nhà điều hành.

Elena