Eni lên kế hoạch đẩy mạnh phát triển năng lượng xanh

15:18 | 05/06/2020

|
Tập đoàn Eni của Ý đang xem xét thành lập một bộ phận riêng để tập trung nghiên cứu phát triển mảng năng lượng tái tạo nhằm mục tiêu cắt giảm mạnh khí thải và đầu tư vào công nghệ sạch.

Eni đang tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ tập đoàn, theo hướng phân tách thành hai mảng hoạt động chính là: một bộ phận về khâu đầu và khâu giữa – do Giám đốc Khâu đầu Alessandro Puliti điều hành và bộ phận còn lại về khâu sau và năng lượng tái tạo – do Giám đốc tài chính Massimo Mondazzi điều hành. Theo các nhà phân tích, cơ cấu tổ chức mới này sẽ giúp Eni đẩy mạnh các hoạt động về năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp.

eni len ke hoach day manh phat trien nang luong xanh

Trong chiến lược phát triển dài hạn mới, Eni đặt mục tiêu bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu mỏ kể từ năm 2025 và tập trung sang mảng năng lượng tái tạo. Công ty dự kiến sẽ đạt công suất điện năng lượng tái tạo là 3 GW vào năm 2023, 5 GW vào năm 2025 và tăng lên 55 GW vào năm 2050. Ngoài ra, Eni cũng có kế hoạch giảm 80% lượng phát thải ròng thuộc các nhóm phạm vi đối tượng 1, 2 và 3. Theo một phân tích gần đây từ tổ chức Transition Pathway Initiative (TPI), Eni đã cho thấy công ty có chiến lược ứng phó một cách toàn diện nhất đối với kế hoạch chuyển dịch năng lượng toàn cầu cũng như tham gia vào các chương trình phát triển giải pháp thu giữ và lưu trữ carbon (CCS).

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí(CPTI)